spekter.no>Spekter har etablert et sektorråd for helsesektoren

Styret i Arbeidsgiverforeningen Spekter besluttet høsten 2012 å opprette et sektorråd for helsesektoren.

Sektorrådet skal være et rådgivende organ overfor styret og administrasjonen i Spekter i relevante saker av helsepolitisk karakter.

Sektorrådet er videre en arena for å utvikle det interessepolitiske fellesskapet mellom virksomheter og mellom toppledere innen helsesektoren, og et forum for å legge til rette for påvirkning i forhold til myndighetene om rammebetingelser.

Sektorrådet ble etablert i sitt første møte 13.12.12. Det vil kunne bli supplert med flere medlemmer i løpet av 2013.

Sektorrådet for spesialisthelsetjenesten blir ledet av adm. dir. Lars Vorland fra RHF Helse Nord.

Medlemmene av Spekters Sektorråd Helse