spekter.no>- Rent tøv at Spekter har en kampanje mot NSF

- Landets redaksjoner har de siste dagene i tur og orden ringt meg opp for å få en kommentar til ryktene på de sosiale mediene om at Spekter har leid inn Bjarne Håkon Hanssen og First House for å gjennomføre en kampanje mot Norsk Sykepleierforbund. Dette er ondsinnede rykter som selvsagt ikke har noe grunnlag i virkeligheten, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Både på Twitter og andre sosiale medier har det de siste dagene versert påstander om at Spekter skal ha gående en slags forberedt aksjon for å ”knekke” og ”svartmale” sykepleiere generelt og Norsk Sykepleierforbund spesielt. Både tillitsvalgte i helseforetakene og andre deltar i disse spekulasjonene, og de  har alle til felles at de verken retter sine spørsmål direkte mot Spekter eller mot Bjarne Håkon Hanssen. 

- Det faller på sin egen urimelighet at Spekter arrangerer slike kampanjer. Vi baserer vårt partsforhold til organisasjonene på tradisjonene i norsk arbeidsliv og de inngåtte hovedavtalene, og vi har bedt de berørte organisasjonene om å bidra til at de tillitsvalgte avstår fra å spre ondsinnede rykter, sier Bratten videre.

Som alle andre organisasjoner i arbeidslivet søker Spekter fra tid til annen råd hos eksterne miljøer. Det er offentlig kjent at Spekter de siste par årene har hatt en forretningsmessig forbindelse til First House, og da særlig til partner Bjarne Håkon Hanssen. First House har særlig bistått Spekter i forbindelse med utviklingen av vårt sektorpolitiske engasjement innenfor helse og samferdsel, og Bjarne Håkon Hanssen har i den forbindelse bidratt med innledninger og foredrag på medlemsmøter og frokostmøter.  

-Når det gjelder Spekters arbeidslivspolitiske posisjoner, ble disse utviklet lenge før vi inngikk en avtale med First House, sier Anne-Kari Bratten.  - Vårt engasjement i forhold til arbeidstidspolitikk er vel kjent for alle aktørene i arbeidslivspolitikken, og vår posisjon har ligget fast i flere år.  Det er med andre ord ikke noe nytt i det jeg har uttalt meg om i media de siste dagene.  De artiklene som har stått i pressen om Spekters synspunkter hvordan Norsk Sykepleierforbund etter vårt skjønn misbruker sin vetorett etter Arbeidsmiljøloven, er for øvrig kommet i stand etter at jeg har blitt oppsøkt av journalister, og har ikke kommet på trykk etter initiativ fra Spekter i forhold til mediene. 

- Jeg tar skarp avstand fra de som uttaler at Spekter skal ha som ambisjon å knekke Norsk Sykepleierforbund, som er et av de aller største forbundene i vårt tariffområde, og som er omfattet av den hovedavtalen vi har inngått med Unio.  I arbeidslivet i Norge er det sterke tradisjoner for at vi tåler uenigheter og har interessetvister, og at vi debatterer disse offentlig med utgangspunkt i de posisjonene våre respektive medlemmer har gitt oss. 

- Jeg beklager at det nå er nødvendig å dementere rykter på sosiale medier, men når jeg får referert de mest vanvittige påstander om Spekters arbeidsform, velger vi å gå ut med denne redegjørelsen i det håp om at de som sprer rykter, besinner seg, avslutter Anne-Kari Bratten.

Nærmere opplysninger:

  • Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. T:  934 41 831
  • Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Spekter, Gunnar Larsen T: 988 41 531