spekter.no>Rett kompetanse for fremtiden
 • Tor Arne Solbakken, LO, og Anne-Kari Bratten, Spekter
  Tor Arne Solbakken, LO, og Anne-Kari Bratten, Spekter
 • Kartellsekretær i LO Stat, Lise Olsen ønsket velkommen til konferansen
  Kartellsekretær i LO Stat, Lise Olsen ønsket velkommen til konferansen
 • Fokus på kompetanseutvikling på arbeidsplassen og livslang læring var et av hovedbudskapene til LOs nestleder, Tor Arne Solbakken.
  Fokus på kompetanseutvikling på arbeidsplassen og livslang læring var et av hovedbudskapene til LOs nestleder, Tor Arne Solbakken.
 • - Arbeidslivets behov må reflekteres sterkere i utdanningssystemet, sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
  - Arbeidslivets behov må reflekteres sterkere i utdanningssystemet, sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
 • Omlag 80 deltakere fant veien til konferansen i regi av Spekter og arbeidstakerorganisasjonene.
  Omlag 80 deltakere fant veien til konferansen i regi av Spekter og arbeidstakerorganisasjonene.

Spekter og arbeidstakerorganisasjonene samlet i dag omlag 80 deltakere på konferansen om fremtidens kompetansebehov.

Konferansen ble arrangert av det partsammensatte utvalget for samarbeid, integrering og kompertanse som består av LO Stat, YS, Unio, Akademikerne, SAN og Spekter. Kartellsekretær i LO Stat, Lise Olsen ønsket velkommen til konferansen og understreket hvor opptatt partene er av kompetanse, og utvalgets arbeid med dette.

Gjennom spennende foredragsholdere fra forskningsmiljø og Spekter-virksomheter som NRK og Sykehuset i Østfold, ønsket utvalget å inspirere ledere og tillitsvalgte til å å tenke nytt og til å samarbeide om å utvikle virksomhetene for å sikrer rett kompetanse på rett sted og til rett tid. Se program.

Anne-Kari Bratten avsluttet og oppsumerte konferansen, og la vekt på at det store arbeidskraftbehovet i fremtiden gjør at arbeidslivets behov må reflekteres sterkere i utdanningssystemet. I fremtiden vil vi også i større grad etterspørre samhandlings- og endringskompetanse. Solbakken og Bratten var enige om at arbeidsplassen er en viktig læringsarena, og at kompetanseutvikling må skje gjennom større delser av livsløpet.