spekter.no>Posten skal oppnå 450 nye fagbrev på 3 år
DØRÅPNER: Med fagbrev har flere dører åpnet seg for postsjåfør Øivind Aksberg. Økonomien i transportoppdrag var blant de mest interessante temaene under opplæringen. Foto: Nils Midtbøen, Posten Norge
DØRÅPNER: Med fagbrev har flere dører åpnet seg for postsjåfør Øivind Aksberg. Økonomien i transportoppdrag var blant de mest interessante temaene under opplæringen. Foto: Nils Midtbøen, Posten Norge

Posten Norge skal de neste tre årene få 450 nye fagbrev blant sine medarbeidere.

Posten Norge har et langsiktig mål om at flest mulig av medarbeiderne skal ha et relevant fagbrev. Ambisjonen er at det ved utgangen av 2016 skal være 1.150 medarbeidere som har tatt fagbrev. Dette omfatter både praksiskandidater og lærlinger. Blant disse er hele 450 nye fagbrev de neste tre årene.

– Posten er opptatt av å levere kvalitet i sine tjenester og «vinne kundens hjerte». Fagutdanning utfyller den bedriftsinterne opplæringen og bidrar til at medarbeidere får dypere innsikt i jobben. Fagutdanningen gir også impulser og motivasjon for de som får muligheten, sier Erik Roth, direktør for organisasjonsutvikling i Posten.

- Dette er et meget offensivt og viktig tiltak fra Postens side, sier administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten. - Partene i arbeidslivet har gjennom den såkalte ”Samfunnskontrakten” forpliktet seg på å øke antall læreplasser med 20 prosent, og jeg er selvsagt meget god fornøyd med at Posten som en av Spekters største medlemsvirksomheter, bidrar så tungt til å nå dette målet.  Arbeidslivet er avhengig av dyktige fagarbeidere Gode læreplasser er avgjørende for å gjøre yrkesfagene attraktive, sier Bratten.

Forpliktende kontrakt

Posten ønsker å bidra til å oppfylle «Samfunnskontrakt for flere læreplasser». Samfunnskontrakten er en avtale mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Ambisjonen er blant annet å:

øke antallet godkjente lærekontrakter med 20 prosent fra 2011 til 2015

øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev

øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev.

Samfunnskontraktens overordnede mål er å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer. En viktig del av kontrakten blir derfor å skaffe flest mulig læreplasser til elever som ønsker det.

Bedre kunnskap til å lære bort

Postsjåfør Øivind Aksberg ved Postens Godssenter har tatt fagbrev som yrkessjåfør.

 – Jeg ble mye brukt i opplæring av både vikarer og lærlinger. Det var jeg selv som tok initiativ til å ta fagbrev. Jeg mener det er viktig å ha riktig fagkunnskap når jeg skal lære opp andre, sier Aksberg.

Fagbrevet har gitt Aksberg utviklingsmuligheter han ellers ikke ville fått. Han har også fått mer ansvar, blant annet for å lære opp sjåførlærlingene ved Postens godssenter. Aksberg er også oppnevnt som medlem av prøvenemnda for yrkessjåførfaget i Oslo.

 

Denne artikkelen er hentet fra Postens nyhetsbrev.