spekter.no>På vei mot en heltidskultur!
Fagsjef i Spekter, Anne Turid Wikdahl.
Fagsjef i Spekter, Anne Turid Wikdahl.

Flere deltidsansatte enn noen gang får nå tilbud om hel eller høyere stilling i helseforetakene, og arbeidet med å etablere en heltidskultur er på rett vei, sier fagsjef Anne Turid Wikdahl i Spekter.

De aller fleste deltidsansatte er fornøyd med den stillingsandelen de har, og en kartlegging gjennomført i helseforetakene i 2012 viste at kun 6,4 prosent av de som jobber deltid ønsket hel stilling.

- Med de arbeidskraftsutfordringer vi står ovenfor må vi jobbe for at enda flere vil jobbe mer, sier Wikdahl. Flere og flere av de som ønsker å jobbe mer, får nå tilbud om den stillingsandelen de ønsker. Helse Bergen og St. Olavs hospital er blant de helseforetakene som kan tilby hel stilling til de som vil ha det.

Erfaringene viser imidlertid at svært mange takker nei dersom de må jobbe ved flere avdelinger. I tillegg er det krevende å finne løsninger på helgearbeidet.

Spekter og Fagforbundet i 2011 inngikk en samarbeidsavtale for å finne tiltak for å møte arbeidskraftsbehovet i tiden som kommer. - Flere i heltid ved hjelp av bedre fordeling av helgearbeidet og ulike kompetansetiltak, er noen av tiltakene det jobbes med. Helseforetakene rapporterer om et svært godt samarbeidsklima med Fagforbundet, og arbeidet vil fortsette framover, sier Anne Turid Wikdahl.

Les også: St Olav har kvittet seg med ufrivillig deltidsarbeid hos nrk.no