spekter.no>På rett vei i fag- og yrkesopplæringen

Regjeringen vil styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom å legge til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv.

 – Dette er positive signaler. Det er viktig at fag- og yrkesopplæringen har et innhold og en struktur som er tilstrekkelig fleksibel til at skoler og virksomheter i felleskap, kan finne løsninger som gir ungdommene en kompetanse virksomhetene har behov for. Det er også gledelig at det fremmes forslag om at de som tar et fagbrev skal få flere muligheter til å ta en høyere utdanning, sier Anne-Kari Bratten viseadministrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Stortingsmeldingen som regjeringen la frem i dag omfatter hele grunnopplæringen, men har et spesielt fokus på fag- og yrkesopplæringen. Den innholder flere forslag som vil kunne bidra til at det skal bli mer attraktivt å ta en fag- og yrkesutdanning.

For at flere elever skal fullføre fag – og yrkesopplæring, foreslår Regjeringen å utvide retten til videregående opplæring. Elevene får rett til påbyggingår for studiekompetanse også etter bestått fagopplæring. Kravet til generell studiekompetanse for å ta høyere utdanning skal beholdes, men det opprettes samtidig flere formaliserte veier fra yrkesfag til høyere utdanninger.

– Vi ønsker å bidra til at flere unge skal fullføre fag- eller svennebrev. Ved å utvide deres muligheter til videre utdanning, viser vi ungdom at de trygt kan velge fagopplæring, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun presenterte meldingen.

Regjeringen lanserer flere tiltak som skal gjøre opplæringen mer relevant og praktisk. Blant disse er:

  • Skolene skal få større frihet til å flytte på fag mellom årstrinnene og til å veksle mellom opplæring i skole og lærebedrift. I dagens hovedmodell må elevene først gå to år på skole, deretter to år ved lærebedrift.
  • Dagens yrkesfaglige utdanningsprogrammer og lærefag skal gjennomgås sammen med partene i arbeidslivet. Formålet er å gi fag – og svennebrevet en kompetanse som gir økt uttelling i arbeidsmarkedet.
  • Det åpnes for mer faglig fordypning gjennom valgfrie programfag på vg2, slik at elevene selv kan rette seg mer inn mot sitt kommende yrke.

 

Spekter ga innspill i arbeidet med stortingsmeldingen i september 2012:

 

Melding til Stortinget 20 (2012-2013): På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. Lenke til meldingen