spekter.no>Nye arbeidsmiljøforskrifter har trådt i kraft

De nye arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar gir en bedre oversikt over regelverket, og et godt grunnlag for å jobbe forebyggende for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

47 forskrifter er nå blitt erstattet med seks nye arbeidsmiljøforskrifter. Strukturen på arbeidsmiljøregelverket er ny og utviklet i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i arbeidslivet. 
 
Arbeidsmiljøforskriftene er forskrifter med virksomheten i sentrum. Forskriftene fokuserer ikke lenger på enkelte arbeidsoperasjoner med tematiske forskrifter. De nye forskriftene er nå et arbeidsredskap for virksomheter med tanke på det helhetlige systematiske arbeidsmiljøarbeidet i virksomheten. Arbeidsmiljøforskriftene skal gjøre det enklere for arbeidsgiver og arbeidstaker å sette seg inn i regelverket. Dette var også en klar forutsetning for partene i arbeidslivet ved utarbeidelsen.

Forskrifter og veiledningsmateriell

De nye forskriftene, med kommentarer, vil være ferdig trykket medio januar, men du kan allerede legge inn bestilling via Arbeidstilsynets nettsider eller hos Gyldendal Akademisk. 
De mest sentrale veiledningene begynner å bli klare, og vil kunne bestilles i løpet av januar.  Annet materiell blir løpende oppdatert utover våren. 
 
www.arbeidstilsynet.no og www.regelhjelp.no er nå oppdatert i henhold til det nye regelverket.

Informasjonsmøter om systematisk arbeidsmiljøarbeid

I februar og mars inviterer Arbeidstilsynet til åpne informasjonsmøter om systematisk arbeidsmiljøarbeid, hvor de nye arbeidsmiljøforskriftene vil være sentrale. Møtene finner sted fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Informasjonsmøtene er tilpasset arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte i små og mellomstore bedrifter, men er også åpent for andre med interesse eller ansvar for arbeidsmiljøarbeid. 

Arbeidstilsynet vil på møtene vise hvordan en praktisk kommer i gang med arbeidsmiljøarbeidet, og gir innføring i sentrale begreper i arbeidsmiljøregelverket som:

  • Medvirkning
  • Opplæring
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Utforming av arbeidsplassen 

Arbeidstilsynet vil også vise vei til nyttige verktøy, blant annet nye arbeidsmiljøforskrifter, og ressurspersoner i og utenfor bedriften som kan bistå. Hold av dato!Informasjonsmøtene arrangeres følgende steder: 

13. februar:        Alta, Alta kultursal
20. februar:        Kristiansand, Radisson Blu Caledonien Hotel
21. februar:        Skien, Ibsenhuset
22. februar:        Drammen, Rica Park Hotel
25. februar:        Førde, Quality Hotel Førde
26. februar:        Bergen, Clarion Hotel Admiral
26. februar:        Oslo, Thon Hotel Vika Atrium
27. februar:        Steinkjer, Quality Hotel Grand
27. februar:        Fredrikstad, Rica City Hotel
28. februar:        Tromsø, Rica Ishavshotel
28. februar:        Hamar, Scandic Hamar
28. februar:        Trondheim, Nova Hotel Kurs og Konferanse
6. mars:               Ålesund, Rica Parken Hotel
7. mars:               Bodø, Norsk luftfartssenter
13. mars:             Stavanger, Rica Forum Hotel      

 * Informasjonsmøtene arrangeres i hovedsak som lunsjmøter og har en varighet på ca. 2 timer. 

Påmelding: Arbeidstilsynet åpner for påmelding om kort tid. 
 
Mer informasjon om de nye forskriftene finner du på: www.arbeidstilsynet.no/arbeidsmiljoforskrifter