spekter.no>Ny tjenestepensjon for privat sektor må raskt på plass
- Det er på høy tid å endre offentlig tjenestepensjon for å sikre at arbeidstakerne kan kompensere for levealdersjusteringen ved å kunne arbeide mer, sier administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas.
- Det er på høy tid å endre offentlig tjenestepensjon for å sikre at arbeidstakerne kan kompensere for levealdersjusteringen ved å kunne arbeide mer, sier administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas.

- Det er viktig at vi raskt får på plass en ny tjenestepensjon for privat sektor og Arbeidsgiverforeningen Spekter er derfor positive til at Banklovkommisjonen nå har utarbeidet nødvendige overgangsregler som muliggjør nye tjenestepensjonsordninger fra 1. januar 2014, uttaler administrerende direktør Lars Haukaas.

Haukaas forutsetter at forslaget, etter en kort høringsrunde, behandles raskt i departementet og Stortinget slik at nytt lovverk er kjent i god tid før årsskiftet.
- Dagens ytelsesordninger er ikke godt nok tilpasset pensjonsreformen og de gir også lite forutsigbare kostnader for arbeidsgiver. Behovet for endringer i tjenestepensjonsordningene er derfor svært stort, fortsetter Haukaas.

Haukaas understreker at det er ingen grunn til at bedriftene ikke raskt bør endre sine ytelsesordninger.
- Overgangsordningen på tre år som Banklovkommisjonen legger opp til, er ment som en områingsperiode for de som måtte trenge det. Jeg forutsetter at pensjonsleverandørene har nye produkter og informasjon om disse klare i god tid før neste årsskifte. Mange virksomheter har ventet lenge på nye hybridløsninger og ønsker ingen forsinkelse, sier Haukaas.

Banklovkommisjonen har også drøftet de maksimale sparesatsene i innskuddspensjonsordningen.
- Jeg er glad for at kommisjonen foreslår en heving av disse satsene til et nivå som kan gi om lag samme pensjonsutbetaling som i ytelsesordningene. Det er også viktig at disse satsene heves raskt slik at innskuddspensjon fortsatt fremstår som et aktuelt alternativ for bedriftene, sier Haukaas.

Spekter har tidligere pekt på viktigheten av at pensjonsordningene i offentlig sektor utvikles slik at de er bedre tilpasset prinsippene i pensjonsreformen og slik at de letter mobiliteten mellom privat og offentlig sektor.
- Det er nå på høy tid å endre offentlig tjenestepensjon for bl.a. å sikre at arbeidstakerne kan kompensere for levealdersjusteringen ved å kunne arbeide mer. Banklovkommisjonens forslag til hybrid tjenestepensjon vil kunne være et viktig bidrag i den videre utvikling av offentlig tjenestepensjon slik at denne ordningen også blir tilpasset prinsippene i pensjonsreformen, understreker Haukaas.

Informasjonsmøte

Torsdag 10. januar vil Spekter arrangere et informasjonsmøte for sine medlemmer om Banklovkommisjonens forslag som ble lagt frem mandag.