spekter.no>Uten kvinner stopper Norge

The Economist har i anledning kvinnedagen 8. mars rangert land etter hvor god likebehandling kvinner får i arbeidslivet. Norge er på topp i Europa, og på verdensbasis kun passert av New Zealand som topper kåringen. Likevel har vi utfordringer.

- Dette er et resultat av bevisste, politiske valg. Gjennom en aktiv likestillingspolitikk er Norge blitt et av de mest likestilte landene i verden. Vi har høy sysselsetting blant kvinner, og vi har etablert systemer som sikrer at familier kan kombinere arbeid og familieliv på en god måte. Men jobben er ikke over, sier administrerende direktør Lars Haukaas i Spekter.

Fortsatt er det slik at 40 prosent av kvinnene jobber deltid, mot 14 prosent av mennene. Det er fortsatt kvinnene som tar mesteparten av ansvaret hjemme.

- Dette er en av de viktigste likestillingsutfordringene vi har framover. Uten kvinner stopper Norge. Derfor må det utvikles tiltak som sikrer at flere kvinner får mulighet til å øke sin arbeidstid og det er fortsatt slik at menn kan delta mer på hjemmebane. Vi bør også se på arbeidstidsbestemmelsene med nye øyne. Undersøkelser viser at flere vil kunne jobbe mer med bedre tilpasset arbeidstid, avslutter Haukaas som gratulerer kvinnene med dagen.