spekter.no>Nå starter arbeidet med ny IA-avtale

Mandag 16. desember samles partene for å starte forhandlingene om ny IA-avtale. For Spekter er forenklet oppfølging av sykmeldte og mobilisering av arbeidskraft viktige krav. I tillegg mener vi man må se nærmere på hva som gjør at kvinner har langt høyere sykefravær enn menn.

- Forenkling av oppfølgingsregimet for sykmeldte ser det heldigvis ut som om alle parter er innstilt på å få til. Spekter mener i tillegg vi må vi se nærmere på hvorfor menn er friskere enn kvinner. Det er vanskelig å starte medisinering uten diagnose, sier fagsjef Olav Kvam i Spekter.

Faktum er at sykefraværet blant kvinner er over 70 prosent høyere enn hos menn, uavhengig av om de jobber i privat eller offentlig sektor, er ingeniør, sykepleier eller økonom. Offentlig sektor har en mye høyere kvinneandel enn privat sektor, og derav også høyere sykefravær. Det er kvinneandelen som styrer nivået på fraværet. Ikke yrke, sektor eller bransje. Hadde for eksempel industrien hatt lik kvinneandel som helsesektoren, hadde sykefraværet der trolig vært på samme nivå.

-Vi vet også at det vil bli et stort behov for å mobilisere mer arbeidskraft i årene som kommer. Da er det grunn til å tenke nytt og kreativt. Spekter håper derfor de andre partene vil være med å videreutvikle IA-avtalen til også å omfatte mobilisering av arbeidskraft. Da kan IA-arbeidet forsterkes, samtidig som vi kan jobbe systematisk for å mobilisere mer arbeidskraft, sier Kvam.