spekter.no>Lovende likestillingsmelding

- Spekter er enig med regjeringen i at et kjønnsdelt arbeidsliv, mye deltidsarbeid og høyt sykefravær blant kvinner er blant våre viktigste arbeids- og likestillingspolitiske utfordringer, sier fagsjef AnneTurid Wikdahl i Spekter.

Stortingsmeldingen ”Likestillingen kommer ikke av seg selv” ble lagt frem 21. juni 2013.

Spekter mener meldingen både erkjenner og beskriver en del av likestillingsutfordringene godt. Det er lovende med tanke på å etablere en felles oppfatning av virkeligheten og for finne gode løsninger. Meldingen er imidlertid mangelfull på tiltak rettet mot de som jobber frivillig deltid.

-  I følge SSB er om lag 90 prosent av deltiden er frivillig. Når vi vet hvilket arbeidskraftsbehov som venter oss, må vi finne tiltak som gjør at kvinnene vil jobbe mer, sier Wikdahl.

Bare i helse- og omsorgssektoren vil vi i følge SSB mangle 57 000 helsefagarbeiderårsverk og 28 000 sykepleierårsverk i 2035.

 - Norstat har dokumentert at nær 50 prosent av deltidsansatte kvinner ønsker å jobbe mer dersom de får tilrettelagt arbeidstiden sin bedre. Tiltak for å fremme dette ville både ha vært god likestillingspolitikk og gitt samfunnet en stor gevinst i form av økt arbeidsinnsats. Arbeidstid burde derfor vært på tiltakslisten i meldingen, mener Wikdahl. 

Meldingen peker også på at det fortsatt er lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.- Inntektsforskjellene skyldes først og fremst at mange kvinner jobber deltid. Det er grundig slått fast at det ikke er forskjeller i lønn mellom kvinner og menn i samme stilling, i samme virksomhet, fortsetter Wikdahl.

Spekter ser ikke behovet for sterkere byråkrati rundt aktivitets- og redegjørelsesplikten slik meldingen legger opp til.-Det er mer enn nok rapportering og byråkrati rundt aktivitets- og redegjørelsesplikten allerede. Vi tror ikke etablering av nye regionale kompetansemiljø for å følge opp dette ytterligere vil gi mer likestilling, sier Wikdahl.

Klikk for å lese likestillingsmeldingen på regjeringen.no