spekter.no>Lærlinger skryter av sykehusene som læringsarena

Lærlinger som skal bli helsefagarbeidere erfarer at sykehusene tilbyr gode og utfordrende læresituasjoner. Variasjoner i arbeidsoppgaver og mulighet for ”mengdetrening” på prosedyrer fremheves som viktig for å utvikle trygghet og selvstendighet i arbeidet.

Det kommer frem i en kartlegging utdanningsleder Solveig R. Tørstad i Vestre Viken helseforetak har utført med støtte fra Spekter.

I rapporten konkluderes det med at sykehus er en lærerik praksisarena for de fremtidige helsefagarbeiderne. Samtidig er det fremdeles nødvendig med informasjon og opplæring av ledere og ansatte, siden helsefagarbeiderlærlinger fortsatt er en ny utdanningsgruppe i spesialisthelsetjenesten.

- Det er bra at sykehusene bidrar til at ungdom kan utdanne seg som helsefagarbeidere. Dette er en yrkesgruppe det vil være stort behov for i helse- og omsorgstjenesten i årene som kommer. I følge SSB, vil det mangle over 50.000 helsefagarbeidere/hjelpepleiere i 2035, sier spesialrådgiver Kari Hoff Okstad i Spekter.

 

 

Kriterier for å lykkes

Spekter har sammen med ”Bli Helsefagarbeider”, utarbeidet kriterier for hvordan man kan lykkes med lærlinger der hele eller deler av læretiden er i sykehus. Kriteriene er utviklet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra sykehus som har lærlinger alene eller i et samarbeid med kommuner.

Last ned kriteriene her.