spekter.no>Lærlinger i sykehus
 • Kari Hoff Okstad fra Spekter og Jan Rudy Kristensen fra Fagforbundet ledet konferansen sammen med Eli Sogn Iversen fra Bli helsefagarbeider.
  Kari Hoff Okstad fra Spekter og Jan Rudy Kristensen fra Fagforbundet ledet konferansen sammen med Eli Sogn Iversen fra Bli helsefagarbeider.
 • Nestleder i Fagforbunder, Sissel M. Skoghaug åpnet konferansen.
  Nestleder i Fagforbunder, Sissel M. Skoghaug åpnet konferansen.
 • Det er viktig at utdanningen møter behovet for arbeidskraft, sa direktør i Spekter, Arild Bryde
  Det er viktig at utdanningen møter behovet for arbeidskraft, sa direktør i Spekter, Arild Bryde
 • Magne Hustavenes, sjef for helsefag ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.
  Magne Hustavenes, sjef for helsefag ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.
 • Konferansen samlet omlag hundre ledere, tillitsvalgte, fagopplæringsansvarlige og helsefagarbeidere fra hele landet.
  Konferansen samlet omlag hundre ledere, tillitsvalgte, fagopplæringsansvarlige og helsefagarbeidere fra hele landet.

Fagforbundet, Spekter og Bli helsefagarbeider arrangerte i dag en konferanse for å sette fokus på viktigheten av helsefagarbeidere og lærlingeplasser i sykehusene. Sykehusene og helsefagarbeiderne selv delte sine erfaringer og suksesskriterier, for å styrke denne viktige faggruppen i sykehusene.

Vil sikre gode helsefagarbeidere

- En fullsatt sal tyder på stor interesse for temaet, sa nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug da hun åpnet konferansen. Hun var opptatt av at det er viktig å spre kunnskap om yrkene, og at sykehusene også må ta et større ansvar og være bevisste på at de er opplæringsbedrifter. Skoghaug var tydelig på at det gode samarbeidet med Spekter også kan utvikles videre for å sikre "rett person på rett plass" i sykehusene, og for å sikre flere heltidsstillinger. 

Utdanningen må møte behovet for arbeidskraft

Direktør i Spekter, Arild Bryde fremhevet samarbeidet med Fagforbundet, og tre-partsamarbeidet som svært viktig i arbeidet med å skape flere lærlingeplasser. -Befolkningsutviklingen gjør at vi får et enormt behov for arbeidskraft, og det er viktig at utdanningen møter dette behovet. Hvor mye teoretisk kunnskap trenger man for å løse en praktisk oppgave? spurte han. -Vi trenger helsefagarbeidere til mange oppgaver. I tillegg gjør den enorme utviklingen i sykehusene gjør at vi får større behov for endrings- og samhandlingskompetanse. Vi må utnytte arbeidsplassen som læringsarena, sa Bryde.

Oppgavedeling og behov for kompetanse

Sjef for helsefag ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Magne Hustavenes var tydelig på at vi trenger en anerkjennelse av helsefagarbeiderfaget. Han påpekte at den teknologiske utviklingen i sykehusene og sykdomsbildet til en aldrende befolkning øker behover for faglært arbeidskraft og samarbeidskompetanse. - Allerede nå henger ikke innholdet i utdanningen sammen med behovet for kompetanse, sa han. 

Lovisenberg Diakonale Sykehus har stort fokus på lærlinger, helsefagarbeidere og oppgavedeling. Hustavenes viste til flere eksempler på hvordan oppgaver har blitt omfordelt, og understreket også at de ikke har hatt lokale konflikter med oppgavedeling. Han mente LDS har snudd skepsis til suksess ved god informasjon, støtte og oppfølging, ved å være tett på lærlingene og å bruke kompetansen internt i sykehuset aktivt i opplæringstilbudet.

Hvordan lykkes med lærlinger i sykehus?

Ledere og tillitsvalgte fra sykehus over hele landet bidro på konferansen med sine erfaringer og sukseskriterier i arbeidet med lærlinger i sykehus. I tillegg presenterte opplæringsansvarlige, helsefagarbeidere og lærlinger selv sine erfaringer og motivasjonsfaktorer for yrket. 

-Denne dagen har bidratt til å få frem gode eksempler på hvordan man kan jobbe med og lykkes med lærlinger i sykehus, sa spesialrådgiver i Spekter Kari Hoff Okstad, som ledet dagens konferanse sammen med Jan Rudy Kristensen fra Fagforbundet og Eli Sogn Iversen fra Bli Helsefagarbeider.

Du kan laste ned tilgjengelige presentasjoner fra seminiaret her: