spekter.no>Lansering av Lærlingløftet
Kunnskapsministeren og partene i arbeidslivet på lanseringen av Lærlingløftet i Operaen.
Kunnskapsministeren og partene i arbeidslivet på lanseringen av Lærlingløftet i Operaen.

Informasjonspakken Lærlingløftet ble lansert av Kunnskapsministereren og partene i arbeidslivet i Operaen i dag. Dette er et av tiltakene i Samfunnskontrakt for flere læreplasser.

- Vi kommer til å ha et underskudd på unge med fag- og yrkesopplæring i 2030. Vi må derfor gi bedre yrkesveiledning og gi de som har brukt opp retten sin, eller har falt ut, en mulighet til å ta en slik utdanning, sa Anne-Kari Bratten under lanseringen. -Når det gjelder virksomhetene er Samfunnskontrakten for flere læreplasser en viktig satsing. Lærlingløftet er et viktig verktøy i denne sammenheng, fortsatte hun. 

Hensikten med Lærlingløftet er at nye bedrifter skal bli klar over fordelene ved å ha en lærling. På nettstedet http://www.lærlingløftet.no/ skal bedriftene finne god informasjon om hvordan de kan bli lærebedrift. 

Om samfunnskontrakten:

Sammen med myndighetene og de andre partene i arbeidslivet og har Spekter signert "Samfunnskontrakt for flere læreplasser". Partenes overordnete mål er å sikre en bedre rekruttering til yrkesopplæringen. Gjennom at flere gjennomfører utdanningen sikrer man at arbeidslivets behov dekkes.  Det at flere fullfører en utdanning, gir et trygt ståsted i arbeidslivet og et godt grunnlag for senere samfunnsdeltakelse.