spekter.no>Kulturnasjonen Norge – mot nye høyder?
 • Kjersti Stenseng, statsekretær i Kulturdepartementet mente det var viktig med en grundig utredning etter flere år med økonomisk satsing i kultursektoren. (Alle foto: Helene Dannevig, Spekter)
  Kjersti Stenseng, statsekretær i Kulturdepartementet mente det var viktig med en grundig utredning etter flere år med økonomisk satsing i kultursektoren. (Alle foto: Helene Dannevig, Spekter)
 • Ellen Horn, leder av Spekters sektorråd kultur ønsket velkommen til konferansen
  Ellen Horn, leder av Spekters sektorråd kultur ønsket velkommen til konferansen
 • Jan Grund, professor ved Høyskolen i Oslo og Akershus konkluderte med at kulturutredningen bør gi et godt utgangspunkt for videre utvikling av kultursektoren i Norge.
  Jan Grund, professor ved Høyskolen i Oslo og Akershus konkluderte med at kulturutredningen bør gi et godt utgangspunkt for videre utvikling av kultursektoren i Norge.
 • Det ble også gitt innspill og spørsmål til innlederene fra deltakerne i salen.
  Det ble også gitt innspill og spørsmål til innlederene fra deltakerne i salen.
 • Konferansen ble avsluttet med en debatt mellom Knut Olav Åmås, kulturredaktør i Aftenposten og politikerne Arild Stokkan-Grande (AP), Olemic Thommessen (H) og Ib Thomsen (FRP). Debatten ble ledet av Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende.
  Konferansen ble avsluttet med en debatt mellom Knut Olav Åmås, kulturredaktør i Aftenposten og politikerne Arild Stokkan-Grande (AP), Olemic Thommessen (H) og Ib Thomsen (FRP). Debatten ble ledet av Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende.
 • Deltakerne ble underholdt av danseren Navid Rezvani og saksofonisten og frontfiguren i Shining, Jørgen Munkeby.
  Deltakerne ble underholdt av danseren Navid Rezvani og saksofonisten og frontfiguren i Shining, Jørgen Munkeby.

Nesten 100 deltakere hadde funnet veien til Spekters kulturkonferanse den 13. mars på Nobels Fredssenter. Konferansens hovedtema var om Kulturutredningen 2014 vil peke ut hovedretningen for norsk kulturpolitikk fremover.

Ellen Horn, leder av Spekters sektorråd kultur ønsket velkommen til konferansen og uttrykte glede over at så mange, både medlemmer og ikke medlemmer, hadde funnet veien til historiens første kulturkonferanse i Spekters regi. 

Kjersti Stenseng, statssekretær i Kulturdepartementet mente det var viktig med en grundig og kritisk kulturutredning etter flere år med kraftig økonomisk satsing i sektoren. 

– Det har vært en formidabel økonomisk satsing på kultursektoren de siste årene og da er det viktig med en utredning som gir oss kunnskap om hvilken effekt dette har hatt, sa Stenseng som synes det var positivt at utredningen har fått stor oppmerksomhet og generert en bred debatt. 

– Vi har nå sendt utredning på høring og vi skal nå ta med oss de innspillene vi får i vårt videre arbeid, sa Stenseng. Hun understreket at et levende kulturliv med kunst og kunstnere som utfordrer oss er en forutsetning for et levende demokrati. 

– Fremover vil det være viktig å fortsatt balansere makten i kultursektoren. Målet er at Norge skal bli en ledende kulturnasjon i Europa hvor kulturen griper sterkere inn i også andre samfunnsområder, slo Stenseng fast. 

Statssekretæren uttrykte gleder over at hovedbildet i utredningen viser at regjeringen er i mål på mange områder, men pekte også på at utredningen retter et kritisk blikk på en del områder. 

– Forholdet mellom stat og kommune og er nok et av de største dilemmaene som utredninger peker på. Og et viktig dilemma å diskutere videre er forholdet knyttet til statlig styring og øremerking, sa Stenseng som nå etterlyste innspill fra sektoren til hva som skal være det neste kulturløftet. 

Jan Grund, professor ved Høyskolen i Oslo og Akershus konkluderte med at kulturutredningen bør gi et godt utgangspunkt for videre utvikling av kultursektoren i Norge. 

– Utredningen er godt skrevet, spennende lesning og tidvis skarp i kantene. Regjeringen skal også ha ros for at man har utnevnt svært kompetente mennesker til å sitte i dette utvalget, sa Grund som samtid etterlyste en større drøfting i utredningen rundt forholdet mellom offentlig og privat. Han var også overrasket over at det så langt har vært lite debatt rundt ledelse i etterkant av utredningen. 

– Kulturpolitikk har rykket opp flere divisjoner de siste årene og det er positivt. Samtidig er det viktig at man i sektoren har politisk forståelse utover det kulturelle fagfeltet, sa Grund som også pekte på dilemmaene knyttet til øremerking av midler. 

Konferansen ble avsluttet med en debatt mellom Knut Olav Åmås, kulturredaktør i Aftenposten og politikerne Arild Stokkan-Grande (AP), Olemic Thommessen (H) og Ib Thomsen (FRP). Debatten ble ledet av Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende.