spekter.no>Ingen busstreik

Det ble i natt enighet i meklingen for Nettbuss mellom Spekter og LO Stat og YS. Det er avtalt tillegg i mellomoppgjøret tilsvarende det som er avtalt i NHO. Dette innebærer et generelt tillegg på kr 0,75 per time og et lavlønnstillegg på kr 1,40 per time. NHO har beregnet at det samordnede oppgjøret for privat sektor har en ramme på 3,4 prosent.

- Disse tilleggene gir et signal om lavere lønnsvekst enn det vi har hatt de senere årene. Det er nå viktig at man også i de etterfølgende sentrale og lokale oppgjørene legger til grunn at lønnsveksten må reduseres, slik at vi ikke ytterligere forverrer vår konkurranseevne, sier sjeføkonom og Spekters forhandlingsleder i bussoppgjøret Stein Gjerding.

De øvrige forhandlingene i Spekter starter tirsdag 9. april.

Mer om resultatet: http://www.riksmeklingsmannen.no/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=371