spekter.no>Informasjonsmøte om ny tjenestepensjon
Juridisk direktør Kristin Juliussen og sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter holdt informasjonsmøte for medlemsvirksomhetene.
Juridisk direktør Kristin Juliussen og sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter holdt informasjonsmøte for medlemsvirksomhetene.

Nærmere femti personer deltok på Spekters frokostmøte om Finansdepartementets forslag til nye tjenestepensjoner i privat sektor. Sjeføkonom Stein Gjerding og juridisk direktør Kristin Juliussen gjennomgikk reglene slik de er foreslått av regjeringen.

I informasjonsmøtet viste de forskjellene mellom hybridpensjon og dagens ytelses- og innskuddspensjonsordninger, og gikk gjennom en del viktige parametre ved hybridpensjon som virksomhetene må ta stilling til ved overgang fra dagens ytelsesordning til hybrid ordning. 

Forslaget ligger nå til behandling i Stortinget, og det er ventet at de nye reglene trer i kraft fra nyttår. 

- Vi er svært glad for at dette produktet nå kommer og vi forutsetter at Stortinget vedtar loven i høst da mange bedrifter har ventet på dette produktet, men vi er kritiske til at man ikke har vedtatt en overgangsordning for ytelsespensjon, sier sjeføkonom Stein Gjerding.

Les også mer om Spekters vurdering av de nye reglene:
Regjeringen foreslår nytt tjenestepensjonsprodukt for privat sektor (hybridpensjon)