spekter.no>Heltidsansatte har de beste ferdighetene
Spekters fagsjef Olav Kvam
Spekters fagsjef Olav Kvam

- I grunnskolen er man bekymret for guttenes kompetanse. I voksen alder dokumenterer OECD nå at det er kvinnene, og særlig de som jobber deltid, som kommer dårligst ut. Det sa Spekters fagsjef Olav Kvam da regjeringen inviterte til seminar om den hittil største internasjonale undersøkelsen om voksnes kompetanse.

Den såkalte PIAAC-undersøkelsen kalles også ”Pisa for voksne”. Nesten 170 000 voksne i 24 land har gjennomført en omfattende prøve i lesing, regning og problemløsning med IKT. Undersøkelsen viser at voksne i Norge generelt har god kompetanse. Blant annet er Norge ett av fire land som har resultater over gjennomsnittet i alle ferdighetene som er målt.

Flere må jobbe heltid

Kvam poengterte at det åpenbart er en kobling mellom yrkesdeltakelse og nivå på ferdighetene.

-Kvinner har en svakere arbeidstilknytning enn menn. Hele 40 prosent av kvinnene jobber deltid, mot bare 14 prosent av mennene. Kvinner har også et høyere sykefravær. Når de i tillegg scorer svakere i PIAAC-undersøkelsen, er det et tydelig signal om at deltakelse i arbeidslivet er viktig. Målet må være at flere må i jobb og flere må jobb heltid, sa Kvam.

Han mente det må forskes mer på kjønnsforskjellene i voksnes kompetanse, særlig på hvilke effekter det gir å være i arbeid kontra å stå utenfor eller jobbe redusert.

Kvam slo også fast at hvis velferdsstaten skal bestå, må alle som har arbeidskraft å tilby mobiliseres. I 1950 var det 7 arbeidstakere bak hver pensjonist, i 2060 blir det 1,7 arbeidstaker bak hver pensjonist.

- Undersøkelsen viser at viser at det en forutsetning å arbeide - og helst fulltid - for å fungere godt og for å ha det nødvendige ferdighetsnivået i et høyteknologisk samfunn, sa Kvam.

Arbeid er bra

Kvam mente man ut fra resultatene også kan tolke at det er bra for folk å arbeide.

- Varslene om at arbeidslivet er som en finsk vinterkrig kan avblåses. Gjennomgående har folk i Norge det svært godt på jobb, vi vet fra tidligere undersøkelser at ni av ti trives på jobb. Med tanke på at mye av læringen og kompetanseutvikling skjer på jobb, er det all grunn til å sørge for at enda flere tar enda mer del i yrkeslivet, sa Kvam.

Klikk her for å lese mer om PIAAC hos SSB