spekter.no>Enighet mellom Spekter og tre Unioforbund
Stein Gjerding i Spekter møtte forhandlingslederne Eilin Ekeland fra NFF, Anne Carlsen fra Utdanningsforbundet og Mette Kolsrud fra NETF (foto: Spekter)
Stein Gjerding i Spekter møtte forhandlingslederne Eilin Ekeland fra NFF, Anne Carlsen fra Utdanningsforbundet og Mette Kolsrud fra NETF (foto: Spekter)

Spekter har blitt enig med Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet i årets mellomoppgjør.

Alle sikres en lønnsøkning på 0,75 prosent. Minstelønnssatsene heves tilsvarende. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.  

Forhandlingsresultatet gjelder for fysioterapeuter, ergoterapeuter, førskolelærere og pedagoger i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus. 

- Nå er det opp til partene på det enkelte helseforetak å gjennomføre lokale forhandlinger tilpasset  virksomhetenes behov, sier Spekters forhandlingsleder Stein Gjerding.

Partene lokalt må ha sluttført de lokale forhandlingene senest 31. mai. Frist for å be om bistand er satt til 24. mai.