spekter.no>Clemet ønsker forvaltningskommisjon
  • Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. (Foto: Ida von Hanno Bast)
    Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita. (Foto: Ida von Hanno Bast)
  • Professor og rektor ved BI, Tom Colbjørnsen (Foto: Ida von Hanno Bast)
    Professor og rektor ved BI, Tom Colbjørnsen (Foto: Ida von Hanno Bast)
  • Redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø (Foto: Ida von Hanno Bast)
    Redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø (Foto: Ida von Hanno Bast)

Leder i tankesmien Civita, Kristin Clemet, hevdet at vi har en veldig god offentlig forvaltning. Hun viste videre til undersøkelser som viser at tilliten til offentlig sektor sank etter rapporten fra Gjørvkommisjonen ble publisert. - I forhold til andre land går det bra, men vi må uansett slå fast at vi har et forbedringspotensiale, sa hun.

Manglende dialog mellom politisk ledelse og embetsverk

- Vi har behov for et større engasjement for forvaltningspolitikk, sa Clemet. Det er et viktig tema fordi vi spør hvordan vi skal styre i staten, allikevel er interessen blant politikere lav. Etter Gjørv-kommisjonens rapport har vi sett en ny interesse for hvordan man skal løse oppgavene på en best mulig måte, og det vinduet må vi benytte. - Storting og samfunn veldig villige til å gi forvaltningen mer oppgaver, men det er lite interesse for hvordan forvaltningspolitikken utøves.

Clemet er skremt av den manglende dialog mellom politisk ledelse og embetsverket som har avdekket i og etter Gjørvkommisjonens rapport. Hun mener også det har blitt et stadig større press mot toppen av sentralforvaltningen og politisk ledelse de siste 30-årene, og at det er viktig å se på utfordringer knyttet til samordning og ledelse.

Vil ha forvaltningskommisjon

- Vi må få en alvorlig diskusjon om reduksjon av antall statsråder og departement og bedre samordningsprosedyrer, sa Klemet. Det er få incentiver til samordning mellom departementene og budsjettprosessene i regjeringen legges opp som en alles kamp mot alle.

- I forvaltningen straffes små feil for hardt, og store feil får ikke store nok konsekvenser for de som har ansvar for feilen, fortsatte hun. - Politikk er ikke bare utredninger, taler og tv-opptredener, men det handler også om god ledelse og gjennomføringsevne

Det bør legge større vekt på politikernes lederegenskaper når statsråder skal utnevnes. Jeg har tidligere foreslått en egen statsrådskole, sa Clemet.

- Tiden er inne for at vi drøfter om det er behov for en ny forvaltningskommisjon, noe jeg vil tro det burde være en bred politisk interesse for. Jeg tror ikke det har skjedd så mye med kultur og holdninger etter at rapporten ble lagt frem, avsluttet hun.

- Ledelsesfaget er blitt for ensidig

Professor og rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen, snakket engasjert om ledernes gjennomføringskraft på Spekterkonferansen. Han mener at ledernes gjennomføringskraft kan økes dersom de etablerer en kultur som undertrykker ”skyggesidene” i forvaltningen, etablerer såkalte åpne læringssirkler og oppretter en balanse mellom det å legge til rette og det å styre.

- Ledelsesfaget er blitt for ensidig, sa Colbjørnsen. Det fokuseres for mye på tilrettelegging og for lite på gjennomføringsevne.

Statsforvaltningen har begrenset evne til å lære av erfaringer og øvelser, hevdet Colbjørnsen, og mente videre at ledere ikke er flinke nok til å omsette ny intellektuell erkjennelse i handling. Colbjørnsen mente at strategier og handlingsplaner ofte kun reduseres til et tema på et seminar.

- Husk at tillitsvalgte også er ledere, men for sine egne medlemmer. De plikter å sørge for gode samarbeidsforhold, avsluttet Colbjørnsen.

Krisene fører ofte til mer av det samme

Mot slutten av konferansen kommenterte redaktør Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse dagens tema innlegg.

- Frykten for å gjøre feil skaper handlingsvegring. Det hjelper ikke å pøse på med mer regler og bestemmelser, sa Lerø.

Krisene fører ofte kun til mer av det samme påpekte Lerø. Det vi si at det utvikles mer kompliserte systemer og rapporteringsverktøy. Lerø var ikke sikkert at kriser fører til mer handlingsdyktige ledere.