spekter.no>Bratten inn i NTNU-råd

Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten har takket ja til å sitte i NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet. - Det er svært positivt at de som utdanner morgendagens arbeidskraft samarbeider tett med de som etter hvert skal ansette dem. Jeg ser frem til å bidra til at NTNU-utdanningene fortsatt skal være relevante og etterspurte, sier Bratten.

NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet er relativt nyetablert og startet sitt arbeid i høst. Rådet skal være et forum der arbeidslivet kommer med råd og innspill til NTNUs utdanningsprofil og -tilbud for å møte fremtidens kompetansebehov. Det skal ta for seg tema som utdanning og utdanningsprofil, og utdanningens kobling til forskning, innovasjon og entreprenørskap. Rådet skal ha et overordnet nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Bratten erstatter NHOs Paul Chaffey som nylig ble utnevnt til statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I rådet sitter også representanter fra ledelsen i LO, Tekna, Forskerforbundet, Norsk Industri, Norsk Kulturråd, Norsk studentorganisasjon, Helse Midt-Norge, KS og Innovasjon Norge.

Samarbeidet bør styrkes

Spekter mener på generelt grunnlag at samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet bør styrkes. På NOKUT-konferansen i november, pekte Bratten på viktigheten av å utdanne arbeidskraft etter arbeidslivets behov. Hun gjentok budskapet i Ukeavisen Ledelse, der hun poengterte at i en fremtid med stort arbeidskraftbehov, må arbeidslivets behov reflekteres sterkere i utdanningssystemet.