spekter.no>Bli med på Jobbstafetten 2013
Jobbstafetten 2013
Jobbstafetten 2013

Jobbstafetten skal inspirere både arbeidsgivere og unge med nedsatt funksjonsevne til å se løsninger i stedet for hindringer, slik at samfunnet får flere ressurser i arbeid. Nå er de på jakt etter inkluderende arbeidsgivere som ønsker å delta.

Kampanjen arrangeres av IA-rådet for Oslo og Akershus hvor Spekter også er representert sammen med de andre partene i arbeidslivet. Under stafetten utplasseres unge med ulike funksjonshemminger i forskjellige bedrifter i  to til fire uker om gangen. Jobbstafetten starter 15. august og avsluttes 15. oktober. 

Deltakerne i Jobbstafetten mottar ikke kompensasjon i kampanjeperioden, men i retur for arbeidsinnsatsen forsøker vi å gi deltakerne relevant arbeidserfaring. 

Vi oppfordrer våre medlemsvirksomheter til melde seg inn som kandidater her: 
http://www.jobbstafetten.no/arbeidsgivere/