spekter.no>Arbeidstid viktig også for kvinnelige leger
Fagsjef Anne Turid Wikdahl i Spekter
Fagsjef Anne Turid Wikdahl i Spekter

- Når kvinnelige leger velger seg bort fra fagområder som innebærer vakt og øyeblikkelig hjelp, kan det bli utfordrende å sikre samfunnet tilgang på nødvendige legespesialister i fremtiden. Vi må blant annet se på om dagens arbeidstidsregler begrenser spesialiseringsvalget, sier fagsjef Anne Turid Wikdahl i Spekter.

Kvinnelige leger velger nemlig spesialisering etter hvor vaktbelastningen er minst. Dermed prioriterer de bort blant annet anestesi, kirurgi og andre fag som innebærer mye øyeblikkelig hjelp. Det kommer frem i en studie Karl-Arne Johannessen utførte mens han var ansatt i Spekter.

Det slås også fast at dersom den økende kvinneandel innen legeyrket fortsetter med samme valgprofil blant kvinnelige leger, vil det bli en stor rekrutteringsutfordring til akuttfag som ortopedi, anestesi og kirurgi.

- Andelen kvinnelige leger øker stadig, hele 70 prosent av medisinstudentene i dag er kvinner. For å sikre nok spesialister innen ulike medisinske grener, er det avgjørende at kvinnene kan og vil jobbe i de deler av helsetjenesten der det trengs leger på jobb også utenfor ordinær dagtid, sier Wikdahl.

I studien refereres det også til internasjonal litteratur som viser at kvinner ønsker mer fleksible løsninger.

- Vi vet fra flere hold at kvinner er opptatt av at arbeidstid må være tilpasset deres individuelle behov. Blant annet er det godt kjent at deltidsarbeidende kvinner kan tenke seg å jobbe mer dersom de fikk bedre tilpasset arbeidstid. Derfor har Spekter lenge tatt til orde for at det er viktig med en gjennomgang av arbeidstidsreglene for å sikre at de harmonerer med samfunnet, familielivet og arbeidslivets behov anno 2013. Det gjelder for alle yrkesgrupper, sier Wikdahl. 

Les mer om undersøkelsen

ScienceDirect

Dagens Medisin