spekter.no>Arbeidstid viktig for om kvinner vil jobbe mer

- Den største utfordringen i norsk arbeidsliv fremover er mangel på arbeidskraft. Vi har den del å gå på når kvinner i snitt bare jobber drøye 30 timer i uka. Det er verdt å merke seg at to av tre deltidsansatte kvinner vil jobbe mer dersom de får en bedre tilpasset arbeidstid, sa fagsjef Anne Turid Wikdahl på Likestillingskonferansen 2013 i Kristiansand.

Hun påpekte at vi ikke står foran en eldrebølge, men en varig endring i befolkningssammensetningen. Mens det i 1950 var 7 arbeidstakere bak hver pensjonist, vil det i 2060 være 1,7 arbeidstaker bak hver pensjonist.

 - Det betyr at flest mulig må jobbe mest mulig og lengst mulig med riktigst mulig kompetanse for å sikre Norge nok arbeidskraft, slo Wikdahl fast og viste til den siste perspektivmeldingen. Der bekreftes det at hver og en av oss må bidra med høyere arbeidsinnsats i årene fremover, dersom vi skal opprettholde dagens velferdsnivå.

Manglene på arbeidskraft vil bli store

-Regjeringen har uttalt at det er viktig å legge til rette for en best mulig anvendelse av arbeidskraften i både privat og offentlig sektor. Behovet for mer arbeidskraft vil gjøre seg gjeldende innenfor flere yrker og sektorer, hvor helsesektoren vil bli særlig rammet. Det vil mangle 28 000 sykepleiere, 57 000 helsefagarbeidere og 2700 bioingeniører i 2035. Bedre tilpassede arbeidstidsordninger vil være et avgjørende virkemiddel for å sikre tilgangen på fagfolk, påpekte Wikdahl.

Hun understreket at Spekter har store forventninger til arbeidstidsutvalget regjeringen har varslet.

- Spekter har lenge etterspurt et arbeidstidsutvalg. Utfordringene knyttet til arbeidstid er komplekse, det finnes ingen enkel løsning. Derfor ser vi nå fram til at det blir foretatt en helhetlig gjennomgang, sa Wikdahl.