spekter.no> Forhandlingene om ny IA-avtale starter etter nyttår
Leder i Akademikerne Knut Aarbakke, leder i YS Jorunn Berland, leder i Unio Anders Folkestad, nestleder i LO Tor-Arne Solbakken, statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Maria Hoff Aanes, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, statssekretær i Arbeidsdepartementet Kristian Dahlberg Hauge, direktør i NHO Svein Oppegaard, administrerende direktør i Spekter Anne Kari Bratten, adm.dir i Virke Vibeke Madsen, direktør i KS Per K. Sundnes og personaldirektør i staten Merethe Foss Liverud (FAD). Foto: Arbeidsdepartementet
Leder i Akademikerne Knut Aarbakke, leder i YS Jorunn Berland, leder i Unio Anders Folkestad, nestleder i LO Tor-Arne Solbakken, statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Maria Hoff Aanes, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, statssekretær i Arbeidsdepartementet Kristian Dahlberg Hauge, direktør i NHO Svein Oppegaard, administrerende direktør i Spekter Anne Kari Bratten, adm.dir i Virke Vibeke Madsen, direktør i KS Per K. Sundnes og personaldirektør i staten Merethe Foss Liverud (FAD). Foto: Arbeidsdepartementet

Partene i arbeidslivet og regjeringen gir seg selv noe mer tid i arbeidet med å få på plass en ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Det er klart etter det første møtet i arbeidslivspolitisk råd med den nye regjeringen.

Forhandlingene om den nye IA-avtalen starter rett etter nyttår. Inntil ny avtale er på plass, gjelder den gamle. Det viktigste i første omgang er å få på plass forenklinger i oppfølgingsreglene for sykmeldte. Dette kan vi gjøre uavhengig av en ny IA- avtale, fordi reglene er lovfestet og gjelder om man er IA- virksomhet eller ikke.

- På denne måten kan vi bruke noe mer tid å diskutere virkemidler i en ny avtale, samtidig som vi starter forenklingsarbeidet. Som parter er vi jo også interessert i å vite mer om hva regjeringen legger i sine standpunkter fra regjeringsplattformen om mer bruk av gradert sykmelding, veiledende nomering for sykefravær og seks måneders grense for sykmelding fra fastlege, sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i etterkant av møtet.

Mobilisering av arbeidskraft viktig

Bratten merket seg også spesielt at arbeidsministeren snakket om viktigheten av å mobilisere arbeidskraft.

-Spekter mener det er særdeles viktig at et ny IA-avtale bidrar til nettopp dette. Siden vi blir stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist, er en av de største utfordringene vi har i Norge å sikre nok arbeidskraft, sa Bratten

Bratten håper på gehør i forhandlingene for at dagens IA-avtale kan videreutvikles til en MOA-avtale – en "Samarbeidsavtale for mobilisering av arbeidskraft".

- Med en MOA-avtale vil IA-arbeidet kunne forsterkes samtidig som vi kan jobbe mer målrettet og bredere for å mobilisere den arbeidskraften vi trenger for å sikre fremtidig økonomisk verdiskapning og en bærekraftig velferdsstat med universale velferdsgoder, sa Bratten.

Ser frem til arbeidstidsutvalg

Bratten er også fornøyd med at arbeidsministeren ga tydelig uttrykk for at det om ikke lenge vil bli satt  ned et arbeidstidsutvalg etter modell av skift/turnusutvalget.

- Spekter har lenge etterspurt et arbeidstidsutvalg. Utfordringene knyttet til arbeidstid er komplekse, det finnes ingen enkel løsning. Derfor ser vi nå fram til at det blir foretatt en helhetlig gjennomgang, sa Bratten.

Videreføring av trepartssamarbeidet

I dagens møte i Arbeidslivspolitisk råd understreket statsråden viktigheten av et velfungerende trepartssamarbeid og gjorde rede for at regjeringen vil prioritere dette. 

Klikk her for å lese mer om saken i Aftenposten