spekter.no> Betydelige utfordringer med arbeidstid
Fagsjef Anne Turid Wikdahl i Spekter
Fagsjef Anne Turid Wikdahl i Spekter

I Fafo-rapporten ”Arbeidstid og fleksibilitet”, kommer det fram at det har vært betydelige utfordringer med å etablere lokale avtaler om arbeidstid i helseforetakene. Også kommunesektoren og verftsindustrien sliter med arbeidstidsspørsmål.

Ulike interesser på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og ulik holdning i de forskjellige arbeidstakerorganisasjonene, gjør at det i perioder er vanskelig å etablere hensiktsmessige ordninger.

I rapporten kommer det frem at behovet for å komme fram til en ordning innebærer at avtalene blir kostbare. ”Både i sykehus og ved verftene opplever arbeidsgiver at arbeidstakerorganisasjonene bruker systemet arbeidsmiljøloven har etablert, til å fremme interesser utover vernehensyn”, skriver Fafo. 

-Dagens system gjør at arbeidsgiver står i valget mellom å innfri de krav som stilles, eller ikke å få etablert hensiktsmessige arbeidsplaner, sier fagsjef Anne Turid Wikdahl i Spekter.  

Så lenge arbeidsgiver aksepterer for eksempel krav om arbeid kun hver tredje helg, blir planene godkjent. Da arbeidstidsreglene ble etablert, var det en forutsetning av tillitsvalgtes rolle ikke skulle medføre ekstra forhandlingsarenaer.
- Denne rapporten bekrefter at nettopp dette har skjedd, sier Wikdahl.

Hun mener beskrivelsene fra virksomhetene viser at tiden er overmoden for en gjennomgang av hvordan arbeidstidsbestemmelsene praktiseres.
- Spekter ser framt til å bidra med ytterligere eksempler og innspill til det varslede Arbeidstidsutvalget, avslutter Wikdahl.