spekter.no>- Kunstig motsetningsforhold
Viseadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten (foto: Spekter)
Viseadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten (foto: Spekter)

- Offentlig sektor må ha ledere som lojalt følger opp de vedtak politikerne gjør, sier Anne-Kari Bratten til Aftenposten. Unio mener sektoren er preget av lydighetskultur.

Unio har presentert en undersøkelse, der 40 prosent av de ansatte i offentlig sektor mener nærmeste sjef er mest lojal overfor sine overordnede, mens tilsvarende andel i privat sektor er 32 prosent.

Se hele artikkelen (Offentlige sjefer mest lojale mot sine overordnede) i Aftenposten søndag 6. januar 2013: