spekter.no>- Innovasjon i arbeidstid er bare for ildsjeler
Anne Turid Wikdahl, fagsjef i Spekter
Anne Turid Wikdahl, fagsjef i Spekter

- Dagens arbeidstidsbestemmelser er så rigide at de i liten grad åpner for innovative løsninger på den enkelte arbeidsplass. Man skal være en skikkelig ildsjel for å ta fatt på de byråkratiske prosessene som kreves. Det sa fagsjef Anne Turid Wikdahl i Spekter på Innomeds innovasjonskonferanse 2013.

Wikdahl viste til at det er bred enighet om at innovasjon må til for å løse utfordringene framover.

- Innovasjon må skje i både teknologi og arbeidsprosesser, og dermed også i arbeidstidsordninger. Vi trenger kreative ledere, tillitsvalgte og ansatte på den enkelte arbeidsplass. De må gis tillit til å etablere ordninger tilpasset eget behov, sa Wikdahl.

Krevende å være kreativ

Hun trakk videre frem et eksempel fra intensivavdelingen på et av landets sykehus. Der etablerte ledelsen og de tillitsvalgte for noen år tilbake en innovativ arbeidstidsordning kalt timebank. De ansatte fikk redusert arbeidsbelastningen med 10 prosent. Flere fikk økt sine stillingsbrøker.

Ordningen gikk ut på at man kan jobbe flere timer når det er et særskilt behov, og ta ut disse timene i mer fri når det er roligere perioder. I dag er lovverket slik at dette krever godkjenning av sentrale fagforeninger. 

Evalueringen viste at de ansatte var svært fornøyde. Både de og ledelsen ønsket å videreføre tiltaket, men de fikk nei.  Man måtte derfor gå tilbake til det gamle systemet.

 - At tillitsvalgte er involvert i å etablere slike ordninger er selvsagt, men når det kreves godkjenning fra noen som sitter mange titalls mil unna og aldri har satt sin fot på avdelingen, blir det krevende å være kreativ og nytenkende. Spekter mener partene lokalt må gis økt tillit til å etablere denne type ordninger tilpasset eget behov. I de aller fleste virksomheter har man også bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljøutvalg som kan involveres. Bare en forenkling av systemene rundt dette kan føre til at ildsjelenes arena bli alles arena, avsluttet Wikdahl. 

Klikk her for å laste ned Wikdahls innlegg i Adresseavisen om samme tema.

Les også:

"Krevende arbeidstidsspørsmål"

Rapport om avtaler etter arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) om unntak fra lovens arbeidstidsbestemmelser