spekter.no>Teknisk beregningsutvalg: Fortsatt lav prisvekst

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har lagt fram sin foreløpige rapport foran årets lønnsoppgjør. Endelig rapport fremlegges 30. mars. Utvalget anslår at prisveksten i år blir på 1 ¼ prosent.

I helseforetakene anslår utvalget lønnsveksten i fjor til om lag 4 prosent og i øvrige Spekter-virksomheter til 4,1 prosent. Den nasjonale lønnsveksten i fjor er anslått til 4,3 prosent, noe som ga en reallønnsvekst på 3 prosent.

- Det er nå viktig at vi demper lønnsveksten, sier sjeføkonom i Spekter, Stein Gjerding. - En så høy lønnsvekst er ikke bærekraftig for norske konkurranseutsatte virksomheter når vi samtidig vet at man i mange europeiske land diskuterer lønnsfrys og i noen land også lønnsreduksjoner. Den forventede lave prisveksten i år bør være et godt utgangspunkt for et svært moderat oppgjør, avslutter han.

Gjennomsnittlige timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge i 2011 var anslagsvis 55 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, målt i felles valuta. For industriarbeidere alene anslås de norske timelønnskostnadene å ligge 57 prosent over handelspartnerne i EU.