spekter.no>Spekters Sektorråd Kultur avholdt sitt første møte

Tema for møtet var blant annet Spekter sitt innspill til kulturutredningen 2014.

Det første møtet i sektorrådet for kultur ble avholdt 26.november 2012.

Kulturutredningen 2014 er satt ned av regjeringen, utvalget skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står foran i årene som kommer. Utvalget ventes å levere sin NOU i slutten av februar 2013.

Andre tema som ble drøftet på møtet var Spekter sin kulturkonferanse 2013 og hvilken saker som sektorrådet skal arbeide med i tiden fremover.