spekter.no>Spekter oppretter sektorråd for kultur

Styret i Arbeidsgiverforeningen Spekter har besluttet at det opprettes et sektorråd for kultur.

Sektorrådet er et rådgivende organ ovenfor Spekters styre og administrasjon, alle relevante saker av sektorpolitisk karakter. Sektorrådet er videre en arena for å utvikle det interessepolitiske fellesskapet mellom virksomheter og mellom toppledere innen samme sektor, og et forum for å legge til rette for påvirkning i forhold til myndighetene om rammebetingelser.

Sektorrådet vil også kunne fungere som en arena for gjensidig informasjonsutveksling og rådgiving mellom de deltagende virksomheter.

Sektorrådet skal ledes av en av styrets medlemmer. Riksteatrets teatersjef, Ellen Horn er utnevnt til sektorrådets første leder.

Oversikt over medlemmene av Spekters Sektorråd Kultur