spekter.no>Spekter og Fagforbundet i felles kamp for heltid
Geir Mosti og Anne-Kari Bratten har nettopp undertegnet avtalen. (Foto: Geirmund Jor/Fagforbundet).
Geir Mosti og Anne-Kari Bratten har nettopp undertegnet avtalen. (Foto: Geirmund Jor/Fagforbundet).

For første gang går Arbeidsgiverforeningen Spekter og Fagforbundet inn i en forpliktende avtale som skal gi redusert deltid og bedre kompetanse blant de sykehusansatte. Nå skal det samarbeides om å gjøre sykehusene til bedre arbeidsplasser.

- Jeg er svært fornøyd med at vi har fått på plass en slik avtale og håper at denne vil være et viktig bidrag for å sikre høy kvalitet på tjenestetilbudet og redusere antall deltidsstillinger ved norske sykehus. Vi er enige om målet og jeg har stor tro på at denne avtalen vil være et nyttig virkemiddel, sier viseadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

 Avtalen slår fast at det er behov for mennesker med ulik kompetanse i sykehus. Spekter og Fagforbundet vil samarbeide om å rekruttere, beholde og videreutvikle kvalifisert personell til sykehussektoren i åra framover.

- Jeg er spesielt glad for at avtalen innholder forpliktende formuleringer om behovet for et stort antall lærlingplasser for helsefagarbeidere i sykehusene. Det er viktig å ha rett person på rett plass, og det har vi lagt til rette for med denne avtalen, sier Fagforbundets nestleder Geir Mosti.

Samarbeidsavtalen omfatter også kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning. Partene vil samtidig påvirke utformingen og innholdet i de ulike yrkesutdanningene i takt med virksomhetenes behov. Avtalen inneholder også et felles opplegg for organisasjonenes kontakt med myndighetene.