spekter.no>Sammen for heltid
  • Anne-Kari Bratten og Jan Davidsen lanserer heltidsheftet: Sammen for flere heltidsstillinger - en offensiv innsats (foto: Karin E. Svendsen/Fagbladet)
    Anne-Kari Bratten og Jan Davidsen lanserer heltidsheftet: Sammen for flere heltidsstillinger - en offensiv innsats (foto: Karin E. Svendsen/Fagbladet)

Fagforbundet og Spekter jobber sammen for å redusere deltiden i norske sykehus, og har utarbeidet et inspirasjonshefte til arbeidet med å øke heltidsandelen i norske sykehus.

Inspirasjonsheftet Sammen for flere heltidsstillinger - en offensiv innsats ble lansert under Spekter og Fagforbundets konferanse om fagopplæring i spesialisthelsetjenesten.

Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten la i sitt innlegg på konferansen vekt på at mobilisering av arbeidskraft er Spekters jobb nr 1 i arbeidslivspolitikken.
- I 2035 vil vi mangle 28 000 sykepleiere, 57 000 helsefagarbeidere og 2400 bioingeniører, og det er hvis alle jobber heltid og det gjør de jo ikke, sa Bratten.

Norske kvinner arbeider 30,7 timer pr uke inkludert overtid, og menn arbeider 37,5 timer pr uke inkludert overtid. Dersom kvinner øker arbeidstiden fra 31 til 34 timer, tilsvarer det halvparten av verdien av oljefondet.
- Halvparten av kvinnene kunne ha jobbet mer dersom de hadde en arbeidstid som var bedre tilpasset deres hverdag, i følge en undersøkelse utført av Perduco på vegne av Spekter. Arbeidstidsordningene er åpenbart en viktig faktor, understreket Bratten.

Forbundsleder Jan Davidsens hovedbudskap under konferansen var at målet er at arbeidslivet skal organiseres ut fra at hele stillinger skal være en norm, og at løsningen ligger på den enkelte arbeidsplass.
- De gode eksemplene finnes. Det går an hvis man vil! Blant annet skal belastningen med å jobbe helg, kveld og natt fordeles på flere, sa Davidsen.

Les også mer hos Fagbladet: