spekter.no>Samfunnskontrakt for flere læreplasser
Samfunnskontrakten er underskrevet av kunnskapsminister Kristin Halvorsen, fornyingsminister Rigmor Aasrud, Roar Flåthen (LO), John G. Bernander (NHO), Sigrun Vågeng (KS), Anders Folkestad (Unio), Vibeke Hammer Madsen (Virke), Tore Eugen Kvalheim (YS), Lars Haukaas (Spekter), Trond Johannesen, (Maskinentreprenørenes forbund).
Samfunnskontrakten er underskrevet av kunnskapsminister Kristin Halvorsen, fornyingsminister Rigmor Aasrud, Roar Flåthen (LO), John G. Bernander (NHO), Sigrun Vågeng (KS), Anders Folkestad (Unio), Vibeke Hammer Madsen (Virke), Tore Eugen Kvalheim (YS), Lars Haukaas (Spekter), Trond Johannesen, (Maskinentreprenørenes forbund).

Spekters administrerende direktør Lars Haukaas signerte i dag Samfunnskontrakten for flere læreplasser, sammen med de andre partene i arbeidslivet og kunnskapsminister Kristin Halvorsen og fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Bakgrunnen for at partene har gått sammen om denne avtalen, er at arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. 

Utfordringen er at om lag halvparten av ungdomskullene søker seg til yrkesfagene etter ungdomsskolen, men for få går over i lære. For å sikre bedre gjennomføring i videregående opplæring, er det en viktig målsetting at flere fullfører med fag- eller svennebrev. Gjennom samfunnskontrakten ønsker partene å forplikte seg til å opprette flere læreplasser i privat og offentlig sektor, og å styrke samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet.

- Dette er et viktig bidrag for å styrke rekrutteringen til fag- og yrkesopplæringen og derved grunnlaget for sikre virksomhetenes behov for kompetent arbeidskraft i årene framover, sier Lars Haukaas.

Han understreker at det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner.

- For å lykkes med rekrutteringen, er det nødvendig at yrkesfagene sikres en status som gjør dem attraktive både for ungdom og voksne, sier Lars Haukaas.

Målsetningen

Spekter vil i samarbeid med medlemsvirksomhetene delta aktivt i det videre arbeidet med å realisere innholdet i samfunnskontrakten og ha fokus på hva som er hensiktsmessige tiltak for å øke antall læreplasser ut fra virksomhetenes forutsetninger og behov.

Innen utgangen av 2015 har partene samlet disse målene:

  • Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2015 i forhold til nivået ved utgangen av 2011. 
  • Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev
  • Øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev