Mangfoldsprisen 2012 ble delt ut av statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Ahmad Ghanizadeh.

Juryen består av representanter for arbeidslivets parter, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) og NAV. Kari Saastad fra Spekter var juryformann i år. Juryen kårer en vinner ut fra flere kriterier, deriblant forankring av mangfoldsarbeidet i virksomheten, andel etniske minoriteter i bedriften og rekruttering.

Tre av Spekters medlemmer har vunnet tidligere priser:
Posten (2005), Ullevål universitetssykehus (2006), og Posten (2009).