spekter.no>Nasjonal IA-konferanse 13.11.2012

På programmet står blant annet forebygging av sykefravær, hvordan man skal fremme økt rekruttering av unge med nedsatt funksjonsevne og utdeling av årets seniorpris. Det er invitert svenske og danske innledere til å snakke om de forskjellige problemstillingene.

Årets IA-konferanse vil som tidligere år favne alle tre delmålene for IA-avtalen. Nytt, og kun for i år, er at konferansen også arrangeres i regi av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd og har fokus på å få frem ulike nordiske løsninger på våre felles utfordringer.

En betydelig andel av befolkningen i de nordiske landene i yrkesaktiv alder er utenfor arbeidslivet. Sykefravær, antallet uføretrygdede og deltakere på andre tiltak er høyt. Disse utfordringene løses i de nordiske landene gjennom hvert enkelt lands modell innenfor "den nordiske velferdsmodellen", herunder gjennom samarbeidet mellom partene i arbeidslivet.

I Norge samarbeider regjeringen om partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). I avtalen er det særlig satt fokus å redusere sykefraværet, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne.

Konferansen er åpen for myndigheter, partene i arbeidslivet, virksomheter, nordiske institusjoner og forskere fra de nordiske landene og andre som er engasjert i IA-arbeidet.

Tid: Tirsdag 13. november kl. 09.30 -  15.00
Sted: Radisson Blu Plaza

Påmelding: Klikk her for å komme til påmelding

Invitasjon: Skriv ut invitasjon til IA-konferansen 2012 (pdf)