spekter.no>Mødre raskere ut i jobb - men mange velger deltid
Illustrasjonsbilde (Colourbox.com).
Illustrasjonsbilde (Colourbox.com).

En fersk SSB-studie viser at mødre går raskere ut i jobb nå enn på midten av 1990-tallet, og dette har trolig sammenheng med fedrekvote og flere barnehageplasser. -Et likestilt arbeidsliv oppnås ikke uten likestilling i familiene, sier Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter .

Raskere ut i jobb

Studien er gjort av forskerne Marit Rønsen og Ragni Hege Kitterød, og heter Entry into work following childbirth among mothers in Norway. Recent trends and variation. 

Noen av funnene i studien er:

  • I årene 1998-99 tok det omtrent 18 måneder før 75 prosent av kvinnene var i arbeid. I årene 2009-2010 tok det omtrent 16 måneder før 75 prosent av kvinnene var i arbeid.
  • Etter innføringen av kontantstøtten på slutten av 1990-tallet økte antall måneder før kvinnene kom ut i jobb. I årene 2000-2005 tok det opp mot 19 måneder før 75 prosent av kvinnene var i arbeid.
  • Kvinner kommer raskere tilbake i deltidsjobb, enn i heltidsjobb. Det tar omtrent 15 måneder før halvparten av mødrene begynner å jobbe deltid, mens det tar 26 måneder før halvparten begynner å jobbe heltid.

- Få land kan måle seg med Norge når det gjelder likestilling, men sannheten er at svært mange kvinnene jobber deltid og dermed opplever både tap av pensjonspoeng, svakere tilknytning til arbeidslivet og reduserte muligheter for kompetanseutvikling. Spekter tror at likestilling hjemme og bedre tilrettelegging for individuell tilpasset arbeidstid kan føre til at flere kvinner kan jobbe heltid. Norge trenger kvinners yrkesinnsats, sier Bratten.

Resultat av familiepolitikken?

Studien kan ikke fastslå om mødres kortere tid på å komme ut i jobb er en følge av endringene i familiepolitikken. Studien kan heller ikke si om det er utvidelsen av fedrekvoten eller utbyggingen av barnehager som har hatt størst betydning, for begge utvidelsene skjedde samtidig. Forskerne tolker det slik at både utvidet fedrekvote, høyere barnehagedekning og billigere barnehager kan ha bidratt til at mødre raskere begynner å jobbe. I tillegg påpeker de at det er blitt mer positive holdninger både til mødres yrkesarbeid og til at små barn går i barnehage i den perioden som studeres. Nå forventes det i større grad at småbarnsmødre jobber og at småbarnsfedre tar sin del av barneomsorgen.