spekter.no>Lei av svartmaling

- Sykehusene er mye bedre enn sitt rykte, sa Lars Haukaas til NRK i forbindelse med Spekters sykehuskonferanse i dag. - Det er ingen sektor i Norge som svartmales mer. Tall fra siste 10 år viser at utviklingen går i riktig retning.

Spekter arrangerer i dag Sykehuskonferansen 2012, for å markere at sykehusreformen er 10 år.
- Det skapes et uverdig bilde og det skapes myter. I perioden har det vært en økning på 79 prosent i polikliniske konsultasjoner, og 139 prosent i psykiatrien, sa Haukaas til NRK.

Økonomisk kontroll
- Sykehusreformen har gitt en økonomisk kontroll som man ikke hadde de foregående 20 år, og i denne perioden har man behandlet flere pasienter enn noen gang tidligere, skriver skriver Lars Haukaas og Anne-Kari Bratten i Aspekter 2/2012

- Hvis problemet var mangel på penger, store geografiske forskjeller i kostnader og pasienttilbud, lange ventelister og ønske om mer aktivitet, hva var det da som tilsa at en ansvars og ledelsesreform kombinert med strukturendringer var rett medisin i 2002? Det bør man kunne redegjøre for når man går løs på norsk helsesektor som forvalter verdens ypperste kompetanse på det de driver med, og som aldri gjør noe i dag uten å vite hvordan det så ut i går og hvordan vi skal måle virkningen i morgen, skriver Haukaas og Bratten. Les hele arikkelen her:  Selv de beste har utfordringer

Befolkningsundersøkelsen: kvaliteten er god

På konferansen ble det presentert en rekke resultater fra Befokningsundersøkelsen som ble utført i oktober.

Foiler med fakta kan du laste ned her:

-  Undersøkelsen viser at til tross for mye negativ omtale og fokus på sykehusene den siste tiden, så mener flertallet av det norske folk at kvaliteten er gjennomgående god og at den er bedre enn før sykehusreformen. Dette er resultater som bør glede og inspirere alle landets sykehusansatte, sa viseadministrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten.

- Det er også viktig å merke seg at det er en bred tilslutning til sentraliseringen som har foregått i sektoren de siste årene. Hele 8 av 10 mener dette er riktig selv om det betyr at deres nærmeste sykehus/lokalsykehus ikke vil ha et slikt tilbud i fremtiden. Dette står i sterk kontrast til det bilde som ofte skapes i den helsepolitiske debatten, sa Bratten.

Les også:
Helse blir viktigst i stortingsvalget - Fagbladet
Mener helse er viktigst i valgkampen - Dagens Medisin

Hvordan skal sykehusene utvikles?
Mange mener mye om hvordan sykehusene skal styres og utvikles. I kryssilden av meninger, medietrykk og politiske kamper står helsepersonell daglig side om side for å sikre høyspesialiserte behandlinger i et helsevesen i verdensklasse. Vi har i dag god folkehelse og vi lever lengre enn noen gang. Vi blir samtidig stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist, og etterspørselen etter omsorgstjenester vil fremtiden øke kraftig.

Se introduksjonsfilmen til sykehuskonferansen: