spekter.no>Krevende diskusjon om sosial dumping

- Vi er i ferd med å ødelegge begrepet "sosial dumping" fordi det blir brukt i for mange vidløftige sammenhenger, sa Lars Haukaas da han fredag deltok i paneldebatt på den nasjonale konferansen om trepartssamarbeid og sosial dumping.

- Den opprinnelige begrunnelsen for tiltaksplanene mot sosialdumping var å få regulert uverdige arbeidsforhold med uakseptable lave lønnsvilkår. Når allmenmgjøringsnemnda treffer vedtak som åpenbart er urimelige, mister allmenngjøringsordningen sin oppslutning, sa Haukaas videre.

-Spekter har ikke tatt til orde for at Stortinget skal bestemme nasjonal minstelønn, fordi vi mener det vil innebære en svekkelse av det organiserte Norge å overlate lønnsspørsmål til politikerne. Lønn er partenes ansvar. Men når nemnda for eksempel har allmenngjort renholdsoverenskomst med høyere lønnsnivå enn den største tariffavtalen for renholdere  i Norge, er vi på ville veier. Hvis denne utviklingen fortsetter, må vi vurdere å endre vårt syn på lovfestet nasjonal mindstelønn.

Konferansen samlet 150 deltakere fra myndighetene, partene og forskermiljøer og ble arrangert av arbeidsdepartementet.