spekter.no>Kontaktutvalget 50 år
Faksimile, Aftenposten 27. september 1962.
Faksimile, Aftenposten 27. september 1962.

Regjeringens kontaktutvalg for inntektsoppgjørene har 50 års jubileum som fast møteplass for partene.

I den norske modellen står trepartssamarbeidet sentralt. Det innebærer at hovedorganisasjonene for arbeidsgivere og arbeidstakere jevnlig har møteplasser sammen med Regjeringen. En av de viktigste møteplassene er Regjeringens kontaktutvalg for inntektsoppgjørene. Dette utvalget hadde sitt første møte torsdag 27. september 1962.

På dette møtet diskuterte partene lønns- og prisoppgjøret 1963. Som det fremgår av navnet var prisveksten også et sentralt tema i tillegg til lønnsveksten. I 1962 passerte prisveksten 5 prosent, noe som ble ansett å være svært høyt.

Oppgjøret i 1963 var et hovedoppgjør for privat sektor, da man hadde en annen syklus på forhandlingene enn nå. Møtet ble ledet av statsminister Einar Gerhardsen og for øvrig deltok finansministeren, lønns- og prisministeren, LO, NAF og bondeorganisasjonene.

På møtet uttalte Einar Gerhardsen: En ting er teoretiske utredninger og planer - det hjelper lite hvis de organisasjoner som her er de bestemmende, ikke er innstilt på å tilpasse sin virksomhet de retningslinjer som på denne måten er lagt opp. Kan en derimot ha et organ der representanter for disse organisasjonene sitter ansikt til ansikt med et ansvar som ikke løper ut idet de går ut av døren fra konferansen (...) tror jeg det vil være løsningen.

I dag er det Spekter, NHO, Virke og KS som representerer arbeidsgiverinteressene og LO, Unio, YS og Akademikerne som representerer arbeidstakerinteressene. I tillegg til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå også Norges Fiskarlag representert i kontaktutvalget. Kontaktutvalget møtes 2 - 3 ganger årlig, sist tirsdag 9. oktober i forbindelse med Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2013.