spekter.no>Konferanse mot ufrivillig deltid

Helse Bergen og Oslo Universitetssykehus er blant virksomhetene som skal presentere sitt arbeid for å redusere ufrivillig deltid på en konferanse som arrangeres av NAV og Vox 16. oktober.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm åpner konferansen, og en rekke virksomheter skal presentere sine erfaringer med tiltak for å redusere deltid. Blant annet skal Oslo Universitetssykehus presentere prosjektet med felles bemanningsenhet, og Haukeland universitetssykehus/Helse Bergen HF skal presentere sitt traineeprosjekt for nyutdannede sykepleiere.

Haukeland universitetssykehus i front

Som første og eneste sykehus i landet startet Haukeland universitetssykehus i januar i år et traineeprogram for nyutdannede sykepleiere. Traineesykepleierne ansettes i 100 % fast stilling, og traineeperioden strekker seg over to år. Sykepleierne tilknyttet programmet jobber ved flere avdelinger og får individuell og faglig oppfølging

- Som arbeidsgiver vil vi helst ha ansatte i faste og hele stillinger, og vi håper at dette prosjektet vil bidra til at full stilling blir vanlig, sier Trond Søreide, personal- og organisasjonsdirektør ved Haukeland universitetssjukehus/Helse Bergen HF.

Tradisjonelt starter sykepleiere sitt yrkesliv med å gå fra avdeling til avdeling i kortvarige vikariat, ofte i reduserte stillingsprosenter. De sykepleierne som er omfattet av prosjektet får et fast ansettelsesforhold, og anledning til å jobbe på flere av sykehusets avdelinger. 

- Dette er en måte å tenke drift av sykehus på i fremtiden, og vi får bruke større deler av de ansattes kompetanse. Vi tror dette prosjektet vil bidra til ta vi finner flere løsninger for å få heltidsstillinger, forteller Søreide.

Personal- og organisasjonsdirektøren understreker det gode samspillet med Norsk Sykepleierforbund (NSF). - Vi har et felles oppdrag med NSF for å redusere deltid, og traineeprogrammet er et eksempel på at vi gjennom godt samarbeid kan finne løsninger som både tjener sykehuset og den enkelte ansatte, sier Søreide.

Lite ufrivillig deltid i helseforetakene

En nasjonal kartlegging av ufrivillig deltid i helseforetakene viser at det kun er 6 prosent som ønsker hel stilling. De største utfordringene ligger dermed i å få flere av de som jobber frivillig deltid til å jobber mer.

- Det første vi må gjøre er likevel å sørge for at de som faktiske ønsker å jobbe mer får muligheten til det. De mange prosjektene som er iverksatt viser at dette arbeidet har høy intensitet i sykehusene, sier Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten. 

Konferansen

Konferansen arrangeres på Thon Hotel Arena i Lillestrøm. Målgruppen for konferansen er personer som jobber med temaet ufrivillig deltid, partene i arbeidslivet, offentlige myndigheter og andre interessert.

Du kan lese mer om konferansen og melde deg på her: