spekter.no>Inviterte til trepartssamarbeid
Lars Haukaas, Anne-Kari Bratten og Jonas Gahr Støre (Foto: Ida von Hanno Bast)
Lars Haukaas, Anne-Kari Bratten og Jonas Gahr Støre (Foto: Ida von Hanno Bast)

Helseministeren inviterte Spekter til et trepartssamarbeid om måling og rapportering, under Spekters sykehuskonferanse som markerer 10-årsjubileet for helsereformen.

- Vi kan gjøre rapporteringen enklere og mer effektiv og unngå dobbeltrapportering. Vi vil ansvarliggjøre hvert enkelt sykehus og hver enkelt arbeidsstasjon, og gi klarere stedlig ledelse. Regionene skal tilretteleggere for dette, ikke være et detaljstyrende mellomlegg. Vi kan ikke tillate at rapporteringen går ut over kjerneoppgavene, sa Støre.

Støre la vekt på at den viktigste lederen er mellomlederen:
- Jeg hører og ser at de som jobber i førstelinjen opplever at det er for stor avstand til ledelsen og til beslutningene, og at det brukes for mye tid ved skrivebordet og for lite ved sykesengen. Kreftene skal brukes for at ledere skal få best mulige rammebetingelser for å gjøre jobben.

Støre sa også at mye av rapporteringen som skjer er fordi politikere stiller krav, og fordi pasienter har rettigheter og krav. Det oppstår et krysspress, og summen av politiske signaler kan bli for stor.
- Men helsesektoren finansieres av fellesskapet, og da må vi har rutiner for å rapportere tilbake. Kall det old eller new, men vi må ha management av helsesektoren, understreket Støre.

Sykehustilbud i verdenstoppen
Norge har et helsevesen i verdenstoppen, og nordmenn er gjennomgående fornøyd med helsetilbudet. De som har vært i nærkontakt med sykehusene er mer fornøyde enn de som ikke har vært det.
- Det er åpenbart at vi besitter medisinsk kompetanse i verdensklasse, og en rekke medisinske fremskritt har sin opprinnelse i norsk helsevesen. Hele den kjeden av innsats som holder sykehusene oppe, er en virksomhet som per definisjon aldri vil komme i mål, fordi behovene er vedvarende og stadig i endring, sa Støre.

Foretaksmodellen er middel - ikke et mål
Helseministeren la vekt på at han har et avslappet forhold til selve foretaksmodellen.
- Modellen er ikke målet, men middelet. Måten vi organiserer på er ikke hugget i stein, men det er ingen uløste oppgaver eller ambisjoner vi ikke kan nå med dagens organisering, sa Støre.

Han viste til at modellen sikrer noe viktig:
1. Den sikrer at stortingets vilje blir gjennomført, at helseministeren har ansvaret, og at det blir et likeverdig tilbud over hele landet
2. Den sikrer at vi behandler flere pasienter, og holder tritt med den teknologiske utviklingen
3. Den sikrer at vi har regional forankring
4. Modellen har gitt orden i sykehusenes økonomi.
5. Modellen har gitt god styring og prioritet ved beredskapssituasjoner

- Vi trenger ingen ny debatt om overordnet organisering!  Ja, det er utfordringer, men det hjelper ikke pasientene i Helse Sør-Øst å avvikle samhandling, fortsatte han.

Helseministeren sa at en eventuell fjerning av det regionale leddet vil gi en sentralisering som gjør at det må bygges opp et stort apparat for sentralisert styring.
- Jeg tror det blir mer byråkrati, ikke mindre, sa Støre.

Ikke bare sykehusminister
- Jeg er ansvarlig for sykehusene, men jeg er helseminister og ikke bare sykehusminister. Det perspektivet lærte jeg av Tore Tønne, sa Støre.

Helseministeren understreket at målet for god helsepolitikk ikke er hvor mange vi behandler, men hvor mange vi kan hjelpe til ikke å havne på sykehus. Han viste til at det i alle deler av verden er en epidemi av livsstilssykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, lungesykdommer, kreft og psykiske lidelser. Tobakk forårsaker fem millioner dødsfall, og alkohol rundt halvparten. Hver femte norske åtteåring er overvektig, og fedme er et globalt fenomen. Regjeringen legger derfor fram en folkehelsemelding til våren.

- Mangel på fysisk aktivitet og dårlig kosthold forklarer mye av dette. Og selv om valgene vi gjør rundt dette er individuelle, handler det også om hvordan vi innordner samfunnet. Hvilken kunnskap folk har, og hvilken mulighet folk har for kontroll med eget liv er også av betydning. Levealderen varierer med ti år mellom øst og vest i Oslo. Forebygging er derfor mitt daglige fokus, sa Støre.

- Ikke noe er så bra som et norsk trepartssamarbeid
Støre sier til Dagens Næringsliv at han ønsker å ha med Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet, sammen med arbeidsgivernes Spekter som organiserer alle helseforetakene. Spekters administrerende direktør Lars Haukaas tok invitasjonen på strak arm: ? Det er ikke noe som er så bra som et norsk trepartssamarbeid, uttalte han til DN. Les saken her:  Vil rydde i sykehusene - DN 20. november 2012

Les også:
Helseministeren sier nei til kommersialisering av sykehusene - Fagbladet

Uenige om foretaksmodellen
Høyreleder Erna Solberg og Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen debatterte helsereformen, og er uenige i hvorvidt dagens organisasjonsmodell er god nok.
Helga Pedersen og Arbeiderpartiet mener foretaksmodellen fungerer bra.

- Foretaksmodellen er ikke et mål, men et virkemiddel. Dagen i dag har vist oss at den er et verktøy som har virket svært godt, og beveget oss i riktig retning. Pasientene sier også at det beveger seg i riktig retning, og tallene viser at vi behandler flere og vi behandler bedre, sa Helga Pedersen.

Erna Solberg er sammen med resten av opposisjonen kritiske til dagens modell.
- Den gangen foretaksmodellen ble vedtatt ønsket vi helse-Norge som ett rike. Siden reformen ble vedtatt har det vært mye styring i smått og mindre styring i stort, samtidig som at regjeringen i de vanskelige spørsmålene har brukt regionale foretak til å gjemme seg bak. Høyre vil ha en tydeligere politisk styring gjennom en helseplan, ha mer selvstyre for de enkelte sykehusforetakene, fjerne det helt eller ha ett forvaltningsnivå regionalt, sa Erna Solberg.