spekter.no>Hvorfor er kvinner sykere enn menn?
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) tror høyere sykefravær blant kvinner enn blant menn kan skyldes at kvinner identifiserer seg mindre med jobben enn menn.

I et intervju i Dagbladet forteller arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) at hun er bekymret for kvinners høye sykefravær.

-At kvinners sykefravær er nesten dobbelt så høyt som menns, er ofte blitt forklart med at kvinner har spesielt belastende yrker. Det som er påfallende, er at det ikke er i typiske kvinneyrker kvinner sykmelder seg mer. Dette gjelder også kvinner som er akademikere eller yrkessjåfører. Forskningen gir ikke klare svar på kjønnsforskjellene, men i tillegg til forklaringer om omsorgsoppgaver og dobbeltarbeid pekes det på at kvinner har løsere tilknytning til jobben enn menn, sier Bjurstrøm til Dagbladet.

Det er også langt flere kvinner enn menn som jobber deltid. Nå ønsker statsråden å utfordre kvinner med voksne barn som velger å jobbe deltid.
-Jeg tror mange kvinner gjerne oppfatter seg selv som likestilte med mannen sin, selv om de ikke hadde klart å leve uten hans inntekt. Tallene på hvor mange kvinner som jobber deltid viser at vi ikke lykkes helt med likestillingen, mener Bjurstrøm.

Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten peker på at det er en myte at det i hovedsak er småbarnsmødre som jobber deltid.

-Det er barnløse eller kvinner med voksne barn som jobber minst. En SSB-rapport fra 2004 viser også at jo mer lønn mannen i forholdet får, jo mindre jobber kvinnen. Mens menn jobber like mye uavhengig av partnerens lønn, sier Bratten.