spekter.no>Husk frist for "Årets seniorinitiativ": foreslå kandidater innen 15. oktober

Har dere tatt seniorpolitske grep, eller kjenner du til andre som har? Du kan foreslå kandidater for prisen for 2012 frem til 15. oktober.

Hvert år utdeler Senter for seniorpolitikk prisen "Årets seniorinitiativ". Prisen skal synliggjøre god seniorpolitikk for arbeids- og samfunnsliv, og kan tildeles en virksomhet, en organisasjon eller enkeltperson(er) som gjennom sin innsats bidrar til en positiv utvikling av personalressurser i gruppen arbeidstakere over 45 år.

Kandidatene kan du registrere hos Senter for seniorpolitikk:
Årets seniorinitiativ 2012 - Foreslå kandidater

Kriterier for tildeling av prisen

Prisen "Årets Seniorinitiativ" tildeles en virksomhet, en organisasjon eller enkeltperson(er) som har gjennomført, eller har tatt initiativ til å gjennomføre, en politikk, virkemidler eller tiltak som på en forbilledlig måte synliggjør senior-arbeidstakere som en ressurs for norsk arbeids- og samfunnsliv.

Prisen gis ut hvert år dersom det er verdige kandidater, og kandidatene vurderes ut fra:

 • formålet med den seniorpolitiske satsningen
 • hva er gjennomført, hvilke virkemidler eller tiltak er benyttet
 • utviklingsprosessen - fra idé til handling
 • verdigrunnlaget for initiativet og seniorfokuset
 • ønske eller signaler om videre satsning

Tidligere vinnere

Tidligere vinnere er blant annet NRK, Det Norske Veritas, Sørum kommune, Aker Stord, Seniorpatruljen ved Oslo politikammer og Unibuss AS. I 2011 ble prisen tildelt St Olavs Hospital, Trondheim ved organisasjonsdirektør Heidi Magnussen.

Jurysammensetning

Sammensetning av jury for tildeling av prisen Årets seniorinitiativ 2012 er:

 • Trine Lise Sundnes - LO
 • Baard Meidell Johannesen - NHO 
 • Knut Aarbakke - Akademikerne 
 • Anne Inga Hilsen - Fafo 
 • Heidi Magnussen - St Olavs hospital og prismottaker 2011 
 • Inge Lønning - erfaren politiker

 

Prisen vil bli utdelt på den sentrale IA-konferansen 13. desember 2012

Senter for seniorpolitikk

Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet.

På deres nettisder er det mye informasjon om seniorpolitiske tiltak, og blant annet har de en spørretjeneste for seniortiltak.

Logo SSP