spekter.no>Fjernet all ufrivillig deltid
Den nye arbeidsplanen ved renholdsavdelingen på Voss har vært en suksess, og har ført til at flere har fått økt stillingene sine i tråd med egne ønsker, konstaterer Astrid Andersen, Laila Horvei og Unni Halvorsen. (Foto: Kari Lemme Hernes/Voss sjukehus)
Den nye arbeidsplanen ved renholdsavdelingen på Voss har vært en suksess, og har ført til at flere har fått økt stillingene sine i tråd med egne ønsker, konstaterer Astrid Andersen, Laila Horvei og Unni Halvorsen. (Foto: Kari Lemme Hernes/Voss sjukehus)

Ny arbeidsplan ble en suksess. I samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte i Fagforbundet har en seksjonsleder ved Voss sjukehus fjernet all ufrivillig deltid i avdelingen.

Da det ble en ledig 80 prosent stilling på avdelingen for renhold og tekstil, benyttet seksjonsleder Laila Horvei anledningen til å omorganisere arbeidet slik at alle på avdelingen som før jobbet deltid fikk økt stilling, slik de ønsket.

- Gjennom å omfordele den ledige stillingen, samt å endre på arbeidsrutinene og arbeidsoppgavene har vi greid å løse utfordringen med ufrivillig deltid, forteller Horvei. Dette betyr ikke at alle nå jobber full stilling, men alle som ønsker det har fått tilbud om full stilling og alle som ønsket å øke arbeidsinnsatsen har fått tilbud om dette, forteller hun. Hun har hatt svært god dialog med de ansatte og foretakstillitsvalgte, Bente Pilskog i Fagforbundet, under hele prosessen.

Det første som måtte løses var å få noen til å ta den helgevakten som opprinnelig inngikk i den ubesatte stillingen. Dette ble løst ved at tre renholdere, som ikke jobbet helg, sa seg villig til å dele på helgejobbingen. De jobber nå hver 9. helg. Deretter gikk vi gjennom alle arbeidsoppgavene og kartla når på døgnet oppgavene kunne løses. I tillegg ble det foretatt noen andre justeringer som gjorde at vi endte opp med helt nye arbeidsplaner. - I tillegg til fordelen med å ha fått økt stillingsandel, er de ansatte nå innom flere poster, slik at det er blitt mer fleksibilitet i forhold til å fordele vakter ved korttidsfravær, sier Horvei.

- Laila Horvei har gjennomført prosessen rundt endringene på Voss på en måte som de fleste ledere kan lære av, sier Bente Pilskog. Hun er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i Helse Bergen, og selv om hun ikke er fysisk til stede på Voss har hun hele tiden blitt informert og tatt med på råd av seksjonslederen. - Horvei har gjennomført kartlegging, samtaler med meg og de ansatte, samt gjort omorganiseringen helt etter boka. Selv om hun er en ganske ny leder, har hun gitt et svært godt inntrykk gjennom denne prosessen, understreker Pilskog.

Fakta:

Dette ble oppnådd på Voss sjukehus, avdeling renhold og tekstil:

Alle som ønsket å øke sin stilling har fått ønsket innfridd og all ufrivillig deltid på avdelingen er løst. Herunder:

  • 2 ansatte har gått fra 80 prosent til 100 prosent stilling
  • 1 ansatt har fått 100 prosent stilling på vår avdeling (hadde tidligere 80/20 prosent på to avdelinger)
  • 1 ansatt har gått fra 80 prosent til 100 prosent stilling i et vikariat frem til 23.9.12
  • 1 ansatt har gått fra 80 prosent til 90 prosent stilling
  • 1 ansatt har gått fra 73,33 prosent til 80 prosent stilling.
  • 1 ansatt har gått ned fra 80 prosent til 60 prosent stilling - etter eget ønske.

Les mer om hvordan de ansatte som ble berørt av tiltaket har opplevd situasjonen i inspirasjonsheftet som er laget i samarbeid mellom Fagforbundet og Spekter: 
Heltid i sykehusene