spekter.no>Enighet med Sykepleierforbundet
Forhandlingsledere: Forbundsleder Eli Gunhild By for Norsk Sykepleierforbund, og viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten for Spekter.
Forhandlingsledere: Forbundsleder Eli Gunhild By for Norsk Sykepleierforbund, og viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten for Spekter.

Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Sykepleierforbund ble i natt enige i de sentrale forhandlingene om overenskomstrevisjonen og lønnsoppgjøret 2012. Oppgjøret gjelder 35 000 sykepleiere ved helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Spekters hovedkrav ved forhandlingene var å få fremforhandlet en felles tariffavtale (B-del) for Oslo Universitetssykehus (OUS). Siden sammenslåingen i 2009 har OUS hatt ulike bestemmelser avhengig av hvilket av helseforetakene (Aker, Rikshospitalet, Ullevål) de ansatte kom fra.

Andre forhandlinger:
Onsdag 13.06.12: Forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet

Forhandlinger med LO-forbundene, og YS-forbundene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet gjennomføres neste uke.

14. mai ble det enighet i A2 forhandlingene med Den Norske Legeforening.