spekter.no>Enighet med LO og YS i sykehusene
Forhandlingslederne: Mette Nord - Fagforbundet, Anne-Kari Bratten - Spekter og Erik Kollerud - Delta.
Forhandlingslederne: Mette Nord - Fagforbundet, Anne-Kari Bratten - Spekter og Erik Kollerud - Delta.

Arbeidsgiverforeningen Spekter kom 29. juni til enighet med LO-forbundene og YS-forbundene i helse.

Forhandlingene med LO-forbundene, og YS-forbundene Delta, Parat og Bibliotekarforbundet startet onsdag 27. juni. Dette er A2 forhandlinger i Spekter Helse (forhandlingsområdene 10 og 4) hvor det forhandles om sentrale tillegg på forbundsnivå.

- Det har vært  konstruktive forhandlinger og jeg er glad for at vi til slutt kom til enighet med både LO-forbundene og YS. Spesielt er jeg glad for at vi i tariffavtalen med LO har fått til en ordning hvor lørdags- og søndagstillegg øker for de som jobber mer enn 17 helger i året. Da vil satsen på helgetillegget øke fra 40 kroner til 60 kroner. Dette er et viktig tiltak i arbeidet for å øke andelen heltidsstillinger i sykehusene, sier Anne-Kari Bratten som har vært Spekters forhandlingsleder.