spekter.no>Enighet med Akademikerne i sykehusene
Rune Frøyland i Akademikerne og Anne-Kari Bratten i Spekter ved forhandlingsstart i år (Foto: Åsmund Lang).
Rune Frøyland i Akademikerne og Anne-Kari Bratten i Spekter ved forhandlingsstart i år (Foto: Åsmund Lang).

Spekter og Akademikerne har i natt oppnådd enighet i de avsluttende sentrale forhandlingene for helseforetakene og Lovisenberg. Dermed er overenskomstrevisjonen og lønnsoppgjøret i 2012 avsluttet.

I disse forhandlingene løste de sentrale parter gjenstående uenigheter fra de lokale forhandlingene. Oppgjøret med Akademikerne omfatter leger, psykologer og andre akademikergrupper.

- Vi har hatt konstruktive forhandlinger med Akademikerne, og er tilfreds med at lønnsoppgjøret har funnet sin løsning, sier Anne-Kari Bratten, som har ledet forhandlingene fra Spekters side.

Oppgjøret omfatter i tillegg til sentral avtaledel for Legeforeningen, også 81 lokale forhandlinger (B-deler) mellom sykehusene og de ulike foreningene i Akademikerne.