spekter.no>Enighet i alle de innledende sentrale forhandlingene
 • Anne-Kari Bratten i Spekter og Eivind Gran i LO Stat åpnet årets lønnsoppgjør i Spekter. (Foto: Åsmund Lang, Spekter).
  Anne-Kari Bratten i Spekter og Eivind Gran i LO Stat åpnet årets lønnsoppgjør i Spekter. (Foto: Åsmund Lang, Spekter).
 • Forhandlingsstart mellom Unio og Spekter ved hhv. Eli Gunhild By og Anne-Kari Bratten.
  Forhandlingsstart mellom Unio og Spekter ved hhv. Eli Gunhild By og Anne-Kari Bratten.
 • Rune Frøyland i Akademikerne og Anne-Kari Bratten i Spekter klare til å forhandle. (Alle foto: Åsmund Lang, Spekter).
  Rune Frøyland i Akademikerne og Anne-Kari Bratten i Spekter klare til å forhandle. (Alle foto: Åsmund Lang, Spekter).
 • Forhandlingsleder for SAN, Inger Annie L. Moe hilser på Anne-Kari Bratten, Spekter.
  Forhandlingsleder for SAN, Inger Annie L. Moe hilser på Anne-Kari Bratten, Spekter.
 • Anne-Kari Bratten tok i mot YS og forhandlingsleder Ingerid Bjercke.
  Anne-Kari Bratten tok i mot YS og forhandlingsleder Ingerid Bjercke.

Det er nå enighet i de innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og alle arbeidstakerorganisasjonene. Det vil si at Spekter nå har innledende avtale med LO, YS, Unio, Akademikerne og Akademikergruppene i Spekter (SAN). Forhandlingene fortsetter nå lokalt.

Avtalen med LO og YS innebærer at det gis et generelt tillegg på 2.438 kroner pr. år som er betydelig lavere enn i 2011, og som følger opp resultatet i frontfaget.

- Dersom de lokale aktørene er sitt ansvar bevisst, ligger det an til et oppgjør vesentlig under resultatet fra 2011, sier Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

De innledende sentrale forhandlingene i Spekter er nå avsluttet. Det er avtalt forhandlingsfrister for virksomhetene i Spekter, unntatt Helseforetakene og Lovisenberg. Forhandlingsstart her avtales senere.