spekter.no>Deltid like slitsomt som heltid

- Det er helt tydelig at deltid ikke løser alle tidskonfliktene mellom jobb og familie, sier forsker Bente Abrahamsen, som nylig har publisert en studie som viser at norske sykepleiere som jobber deltid opplever deltidsarbeid like slitsomt som heltidsarbeid.

I sin nye studie har seniorforsker Bente Abrahamsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) undersøkt forholdet mellom arbeid og familieliv blant kvinnelige sykepleiere som bor sammen med familie. Sykepleierne som jobber deltid oppgir at det er like slitsomt å kombinere arbeid og familieliv som sykepleiere som jobber heltid.

Undersøkelsen sammenligner norske sykepleiere med finske, og studien viser at finske sykepleiere i gjennomsnitt jobber mer enn norske, og at det der finnes nesten bare heltidsstillinger, men at disse sykepleierne oppgir den samme belastning og konfliktnivå som de norske. Abrahamsen forklarer dette med at i motsetning til i Norge blir turnusen i Finland mer likelig fordelt mellom sykepleierne. Nesten alle har en viss grad av kveld- og nattarbeid, og det er vanlig å jobbe annenhver helg. I Norge er normen å jobbe hver tredje helg.

Abrahamsen sier til www.hioa.no at selv om det kan være vanskelig for den enkelte å balansere jobb og privatliv er det generelt lavt konfliktnivå mellom arbeid og familie i Norge og i de andre nordiske landene. De nordiske landene skiller seg ut blant de europeiske som land der det er godt tilrettelagt for kvinner å være yrkesaktive også når de har små barn. - I Norge har vi god dekning av barnehageplasser og gode permisjonsordninger. Dessuten har likestillingen kommet lenger i Norge enn i mange europeiske land, sier Abrahamsen påwww.hioa.no.

Les hele nettsaken på sidene til Høgskolen i Oslo og Akershus her:
http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Deltid-like-slitsomt-som-heltid

Den vitenskapelige artikkelen kan lastes ned her: 
http://journals.hioa.no/index.php/pp/article/view/19